Alles
Wisselende onderwerpen door wisselende makers.nl
Documentaire over de strijd tegen godslasterlijke vloeken van de Bond tegen het vloeken. Vraaggesprekken met hoogleraar Lexicologie P.G.J. van Sterkenburg, met een medewerker van de Bond tegen het vloeken en met cultuurpsychologe Sandra Zwier. nl