Alles
Wisselende onderwerpen door wisselende makers.nl
Documentaire over draaiorgels en de dreiging dat dit Nederlandse cultuurbezit naar het buitenland verdwijnt. De programmamaker loopt mee met twee draaiorgel-exploitanten in Rijswijk en Zaltbommel, vraagt omstanders wat ze van het draaiorgel vinden en bezoekt het Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement in Utrecht. Bevat verder vraaggesprekken met: - ociologe Gerdi Bijleveld (?), die onderzoek deed naar draaiorgels; - Johan Weima (?), maker van draaiorgelboeken, die zijn werk laat horen; - oud-rechter Romke de Waard, die in de jaren '50 'De kring van draaiorgelvrienden' oprichtte; - directeur Leon van Leeuwen (?) van het beroemde draaiorgelbedrijf Perlee; - C.E. van Rappard-Bol, hoofdinspecteur Inspectie Cultuurbezit van het ministerie van OCW; - een woordvoerster van het Museum van Speelklok tot Pierement; - en een orgelbouwer, die veel orgels aan Japan verkoopt. Aan de orde komen onder meer: de geschiedenis van het straatorgel; de vijf draaiorgels, die op grond van de Wet tot Behoud van Cultuurbezit op een beschermende lijst zijn geplaatst; en de belangstelling van de Amerikaanse popzanger Michael Jackson voor één van die orgels. Het programma is gelardeerd met draaiorgelmuziek. Samenstelling & verslaggeving: Bart Oosterveld. Presentatie: Leonore van Prooijen. nl