Alles
Wisselende onderwerpen door wisselende makers.nl
In deze aflevering een documentaire over pensionering. Aan de orde komen onder meer: het gemis van het betaalde werk onder gepensioneerden; de verschillende manieren om dat gemis op te vangen, zoals bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of een studie; de PiZ-cursussen die al dertig jaar worden gegeven aan mensen die met pensioen gaan; het financiële gat waar sommige gepensioneerden mee geconfronteerd worden; het arbeidspotentieel en de kennis die verloren gaan met de vele jong-gepensioneerden; de krapte op de arbeidsmarkt; de relatieproblemen die soms ontstaan na de pensionering; en de patronen die plotseling doorbroken worden als de partner gepensioneerd wordt, hetgeen aanpassing vergt van beide partijen.nl