Alles
Wisselende onderwerpen door wisselende makers.nl
Derde aflevering van een vierdelige serie documentaires over de 'Nxt generation', waarin leerlingen van scholen in Drachten, Hengelo, Oss en Amsterdam in opstellen hun kijk op de maatschappij en zichzelf geven. In deze aflevering staat het thema 'de dood en het leven' centraal. Rapper Def P. van de Nederhopband Osdorp Posse, in wiens teksten veel jongeren hun eigen mening over het leven herkennen, geeft commentaar op fragmenten uit zes opstellen van Drachtense leerlingen. Aan de orde komen: de keerzijde van de roem, religie, racisme en discriminatie, de toekomst, de doodstraf, relaties en omgaan met de dood. Daarnaast licht Def P. zijn eigen teksten toe. Afgewisseld met fragmenten uit een liveoptreden van de Osdorp Posse. Verder vraaggesprekjes met jongeren over de teksten van de band.nl