Alles

De plechtigheden in Djakarta bij de opheffing van het KNIL (Polygoon, 1950) 3 min. 20