Alles

De overdracht van een regiment aan Rijkscommisaris Dr. Seyss Inquart