Alles
Langlopende serie (jaren 90/00) over de ruimtelijke ordening in Nederland bezien vanuit de burgers.nl
Deze weken besteedt de VPRO radio vanuit de Open Plek aandacht aan het Di@ne-project in het lager en middelbaar onderwijs. In de maand september brengen ruim 400 schoolklassen hun eigen omgeving ter grootte van 1 vierkante kilometer in kaart. Vandaag een verhaal uit de geschiedenis van de Internet Atlas van Nederland: Het Digitale onderwijs in Delft. Voorjaar 1997 werd, als proef in multidisciplinair onderwijs, door leerlingen van drie middelbare scholen te Delft een groot onderzoek naar hun leefomgeving gedaan. Resulterend in een verrassende digitale gids van de Prinsenstad: www.hhit.hsholland.nl/delft/delftmeta Marjoke Roorda bezoekt het Hugo Grotius College en spreekt met aardrijkskunde docent drs. J.de Haas en vier van zijn leerlingen.nl