Alles
Langlopende serie (jaren 90/00) over de ruimtelijke ordening in Nederland bezien vanuit de burgers.nl
De komende weken bericht de Open Plek vanuit het "Natte Hart van Nederland": het IJsselmeer. Deze week hoort u o.a. hoe de Dijkgraaf van Zuiderzeeland zich keert tegen het buitendijks bouwen van gemeenten als Lelystad (zie vorige uitzending). Verder opent Marjoke Roorda het internet-forum over het Natte Hart door op bezoek te gaan bij een deelnemer die juist vóór het buitendijks bouwen is. +++++++++++++++++++++++++++++++ Terug naar de kust Het buitendijks bouwen van Lelystad en andere IJsselmeersteden Alle onderzoeken, adviescommissies en waterforums ten spijt, wordt er nog steeds buitendijks gebouwd in het IJsselmeer. Het buiten de dijk bouwen - meestal op kunstmatige zandeilanden - is om meerdere redenen gevaarlijk. De "waterbergende capaciteit" van het IJsselmeer wordt bijvoorbeeld kleiner: waar zand ligt, kan geen water opgevangen worden. Bij een stijgende zeespiegel, voller rakende rivieren en een verwachtte toename van regenbuien is juist meer "waterbergende capaciteit" nodig. Een ander argument tegen het buitendijks bouwen is de kwetsbaarheid van dergelijke bouwprojecten. Stevige dijken ontbreken vaak, er hoeft maar iets te gebeuren - extreme regenval, aanzwellende rivieren, sterke noordwesterwind en de gevolgen zijn niet te overzien. Waarom nemen steden als Lelystad zulke risico's? In deze uitzending inspecteert verslaggeefster Marjoke Roorda een aantal buitendijkse projecten van de gemeente Lelystad. U hoort de verantwoordelijk wethouder van Lelystad, de dijkgraaf, een makelaar en bewoners… Wat gebeurt er trouwens als het misgaat? Wie draait er op voor de kosten als je huis onverhoopt onder water loopt? In de studio praat Gert Hindriks via de telefoon met de heer Kloosterboer van het Verbond van Verzekeraars, de heer Sleddering van het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB) en mevrouw Geerts van Vereniging Eigen Huis. nl