Er is een fout opgetreden, probeer het later nog eens.

De NPO app

Download

Polygoon, 1923

16 jun 2016 00:00

• Polygoon •

00:33:23 - 00:39:12 Titels: - "Acte 1", "De Nederlandsche Noordzeevisscherij. Opname Filmfabriek Polygoon Haarlem"; - "Deel II. De Haringvisscherij. Fotografie: C. Aafjes."; - "Opgenomen onder leiding van: Dr. J. Metzelaar, Rijksvisscherij-leeraar, en A.C.P.E. Vermeulen, Directeur der Visscherijschool te Vlaardingen"; - "Eerste Afdeeling"; - "Vlaardingen. De opgelegde haringvloot in den winter". SHOTS: - pan langs vissersschepen in haven (VL51 op een der loggers), 16"; - titel: "Een kijkje op een scheepshelling" (scheepswerven); - verticale pan via scheepsromp naar arbeider op dek, 16"; - titel: "..waarvan, na het jaarlijksche onderzoek der scheepvaartinspectie, een haringlogger afloopt.."; - arbeiders bij kiel van de helling lopende logger, 16"; 35:11 logger loopt van helling, 28"; - titel: "Het voor de haringvangst bestemde accijnsvrije zout wordt gelost uit lichters"; - laden en lossen: bootwerker, havenarbeider, steekt met hooivork zout los in scheepsruim, 9"; bootwerker daalt af in ruim terwijl een collega er met gevulde zak uit komt, 15"; - titel: "..en onder contrôle van rijksambtenaren naar de vrije pakhuizen gebracht."; - legen, wegen en vullen zakken zout door havenarbeiders, 17"; - titel: "Het Kuipersbedrijf. Het maken van tonnen voor het verpakken der haring"; - pan langs arbeiders die tonnen vervaardigen (handwerk), 29"; 37:20 titel: "Het machinale kuipersbedrijf. Het zagen der bodems."; - demonstraties: cu: man toont blok hout, 9"; zaagt deze mbv een zaagmachine, 26" en toont gezaagd hout, cu: 6"; - titel: "Het schaven der duigen": cu man toont plank, 6"; - titel: "Het mandemaken"; - man bedient machine, 8"; - man toont plank, 5"; - mandenmaker, 12"; - titel: "Het zeilnaaien"; 38:58 zeilmakerij: twee mannen naaien zeilen, 13". 00:39:11 - 00:44:28 - Titel: "Het schiemannen. Het nazien der uitrusting van een haringlogger": vier mannen aan het werk in loods, 10"; - titel: "Nettenboeten in de schuur": vrouwen boeten netten, 11"; idem met spoelmeisjes 9"; korte cu spoel; titel: "Oude Boetser": cu vrouw, kap + oorijzers op 7"; - titel: "De spoelmeisjes winden het boetgaren op kluwens": 11"; 40:25 titel: "De Netten worden getaand en op het land gedroogd.."; - man rolt netten van spil in loods en laadt ze op paard en wagen, 47"; - titel: "..waar ook geboet wordt.": boetende vrouwen 13", cu handen 13"; 41:42 titel: "Het opladen der karren": man trekt opgerolde netten op rijdende paard en wagen, 10"; - titel: "Het scheephalen der netten": pan: overladen netten van paard en wagen op schip, 15"; - titel: "Even voor het vertrek wordt het benoodigde brood aan boord gebracht"; - laden en lossen: bootwerkers rollen vaten op dek schip, 11"; 42:37 titel: "Het afscheid": close: groepje vissers en vrouwen, visser kust vrouw en schudt man de hand, 14"; - titel: "Drie stooten met de fluit..de laatste groet van de vertrekkende stoomharinglogger aan de achterblijvenden"; - cu stoomfluit 11"; - diverse shots vertrek: zwaaiende familieleden gefilmd vanaf schip en vanaf kade, 27"; 43:45 titel: "Met de VL.16 ter haringvangst onder leiding van schipper Sas"; - cu man kijkt door verrekijker, 12"; - titel: "De VL.114 gepraaid ter informatie naar de vangst" (deze titel ontbreekt in titellijst Filmkeuring): zijaanzicht vissersschip (logger), bemanning en vaten aan boord, op voorgrond praaiende man op rug gezien, 17". 00:44:28 - 00:49:47 - Titel: "Kijkjes aan boord. De kok.": visser kaakt haring, 21"; - titel: "Het tappen van bier en stroop, de dagelijksche versnaperingen: jongens houden kannen bij vat, 23"; - titel: "Het tanen der Schotsche netten aan boord": vissers op dek vissersschip halen netten door container, 37"; - titel: "Toebereidselen voor de vangst. Het hijschen van de Hollandse vlag, ten teeken, dat men met het schieten van de vleet (het uitzetten van het net) gaat beginnen": cu 11"; - titel: "Zoodra de vleet (het net) uitgezet wordt, gaat men met het voorroer en de zeilen sturen": cu zeil en brug, 5"; 46:59 "De Jongste pompt de Schotsche blazen op, die de vleet drijvende houden": jongen pompt blazen op, 10"; - titel: "Het schieten van de vleet" "De vleet wordt uit het vleetruim opgehaald en overboord geschoten": hoog shot gedeelte dek: vissers zetten net uit 39", cu 4"; 48:22 titel: "De Schotsche blazen worden opgestoken": vissers halen net op uit ruim, een van hen bevestigt blaas 18"; - zwart, filmstart, negatiefnummer, korte herhaling voorgaand beeld; - titel: "De lengte van het uitgezette haringnet bedraagt ongeveer vier en een halve kilometer. Na iedere kilometer komt inplaats van een schotsche blaas een vlaggenjoon": vissers halen net op uit ruim, een van hen bevestigt baken, 8"; - titel: "De seizings (verbinding tusschen net en reep) worden op de reep gestoken": vissers binden touwen op dikker touw 11" + 7". 00:49:47 - 00:54:55 - Titel: "De Reepschieter houdt toezicht bij het schieten van de reep": jongen tuurt in ruim waar touw uit komt, 9"; - titel: "Na het schieten van de vleet wordt de vlag gestreken": 3"; - titel: "..en de bal geheschen, ten teeken, dat men visschende is": 7"; - titels: "Einde eerste afdeeling. De Haringvisscherij Tweede Afdeeling." "Het halen van de vleet. De reep wordt door den Afhouder met gebruikmaking van het spil ingehieuwd en in het reepruim gepaaid, waar de Reepschieter de reep wegschiet": 50:55 man bij spil waarlangs touw loopt, (kinderarbeid:) jongen trekt aan touw en laat deze in ruim zakken, 13"; - titel: "De blazen worden afgestoken": visser haalt blaas binnen 7"; - titel: "De Bruinvisschen, belust op buit, zwemmen om het schip": zee waaruit af en toe stukje vin opduikt, 16"; - titel: "Vijf wantstaanders halen de vleet in, en schudden de haring uit": cu stukje net, half in zee, met een paar spartelende vissen, 21"; 52:13 vissers halen netten binnen en schudden ze uit, totaal: 70"; - titel: "De tonnen zout worden uit het ruim gehaald": 5"; - titel: "Het kaken": hoog shot scheepsdek: visser vult manden van kakende collega's 24"; beelden kaken van haring, 28" totaal; - titel: "De haring die in de kribben ligt, of tijdelijk in het keetje is opgeborgen, wordt opgeschept en in de kaakmanden gestort..": cu opscheppen haring (niet zichtbaar) uit ruim mbv net 7". 00:54:55 - 00:59:48 - Titel: "..waar ze na gekaakt te zijn, door den Oudste in de warbak worden geworpen, waar vier man om de beurt warren (met zout behandelen) en de haring in tonnen wegzouten"; - visser leegt mand haring in bak, collega gooit er zout over en schept ze in mand, 33"; 55:53 visser vult tonnen met haring en dekt ze af met zout, 13"; - titel: "Na het kaken wordt het afval overboord geworpen": hoog shot: vissers scheppen afval van zeil overboord en spuiten dek schoon, 19"; - titel: "..de tonnen dichtgekuipt..": vissers dichten tonnen op dek schip; 57:00 titel: "..nagezien of ze goed gesloten zijn": zie voorgaand beeld, 28"; - titel: "..en in het ruim gestreken": visser laat ton in ruim zakken, veel tonnen aan dek, 13"; - titel: "..waarna het dek wordt schoongespoten": hoog shot: 11"; - titel: "Op den Vlaardingschen toren zoekt de "Bonbroodwinner" met zijn kijker den Nieuwen Waterweg af, of er geen schepen voor Vlaardingen opkomen": cu 's man kijkt door verrekijker, 20"; - titel: "Het hijschen van seinen op den toren, waardoor de bevolking te weten komt of het een Vlaardinger of één van buiten Vlaardingen. 00:59:48 - 01:04:19 - Titel: "Het keuren der aangevoerde haring": gezelschap heren en vissers bij tonnen haring, 10"; - cu visser met vis in hand, 8"; - titel: "De eerste "Groene": cu haring etende visser, 12"; - titel: "Het hijschen van een Oranjevlag op het Handelsgebouw te Vlaardingen, als teeken, dat er dien morgen afslag van visch zal zijn": 10"; - titel: "De afslag der eersten nieuwe haring, wordt door een speciale vlag de zoogenaamde "Jagersvlag" bekend gemaakt": cu vlag 9"; - titel: "Het afslaglokaal met elektrisch mijnbord in het Handelsgebouw"; 01:01:20 interieur visafslag met veel rokende heren, 9" + 7"; cu handelaar; cu hand op knopje; - titel: "In een haringpakkerij": licht vertraagde beelden van mannen die tonnen met haring vullen, 21"; - titels: "Een Bokkingrookerij" "Een ongekaakte zoogenaamde Steurharing, die uitsluitend voor de bokkingrookerij gebruikt wordt": cu steurharing in hand 6"; - titel: "Het weeken der steurharing"; 01:02:47 man spoelt vis in mand in met watergevulde ton en leegt mand, 22"; - titel: "Het speeten (het aan een stok rijgen) der steurharing": twee vrouwen bij grote mand, rijgen vis aan stok 20" + 14" (cu handen); - titel: "Het rooken": kort: rij vis in rookruimte; - titel: "Het verpakken der bokking"; 01:03:59 twee vrouwen vullen dozen met vis uit manden, 20"; - titel: "EINDE"

00:33:23 - 00:39:12 Titels: - "Acte 1", "De Nederlandsche Noordzeevisscherij. Opname Filmfabriek Polygoon Haarlem"; - "Deel II. De Haringvisscherij. Fotografie: C. Aafjes."; - "Opgenomen onder leiding van: Dr. J. Metzelaar, Rijksvisscherij-leeraar, en A.C.P.E. Vermeulen, Directeur der Visscherijschool te Vlaardingen"; - "Eerste Afdeeling"; - "Vlaardingen. De opgelegde haringvloot in den winter". SHOTS: - pan langs vissersschepen in haven (VL51 op een der loggers), 16"; - titel: "Een kijkje op een scheepshelling" (scheepswerven); - verticale pan via scheepsromp naar arbeider op dek, 16"; - titel: "..waarvan, na het jaarlijksche onderzoek der scheepvaartinspectie, een haringlogger afloopt.."; - arbeiders bij kiel van de helling lopende logger, 16"; 35:11 logger loopt van helling, 28"; - titel: "Het voor de haringvangst bestemde accijnsvrije zout wordt gelost uit lichters"; - laden en lossen: bootwerker, havenarbeider, steekt met hooivork zout los in scheepsruim, 9"; bootwerker daalt af in ruim terwijl een collega er met gevulde zak uit komt, 15"; - titel: "..en onder contrôle van rijksambtenaren naar de vrije pakhuizen gebracht."; - legen, wegen en vullen zakken zout door havenarbeiders, 17"; - titel: "Het Kuipersbedrijf. Het maken van tonnen voor het verpakken der haring"; - pan langs arbeiders die tonnen vervaardigen (handwerk), 29"; 37:20 titel: "Het machinale kuipersbedrijf. Het zagen der bodems."; - demonstraties: cu: man toont blok hout, 9"; zaagt deze mbv een zaagmachine, 26" en toont gezaagd hout, cu: 6"; - titel: "Het schaven der duigen": cu man toont plank, 6"; - titel: "Het mandemaken"; - man bedient machine, 8"; - man toont plank, 5"; - mandenmaker, 12"; - titel: "Het zeilnaaien"; 38:58 zeilmakerij: twee mannen naaien zeilen, 13". 00:39:11 - 00:44:28 - Titel: "Het schiemannen. Het nazien der uitrusting van een haringlogger": vier mannen aan het werk in loods, 10"; - titel: "Nettenboeten in de schuur": vrouwen boeten netten, 11"; idem met spoelmeisjes 9"; korte cu spoel; titel: "Oude Boetser": cu vrouw, kap + oorijzers op 7"; - titel: "De spoelmeisjes winden het boetgaren op kluwens": 11"; 40:25 titel: "De Netten worden getaand en op het land gedroogd.."; - man rolt netten van spil in loods en laadt ze op paard en wagen, 47"; - titel: "..waar ook geboet wordt.": boetende vrouwen 13", cu handen 13"; 41:42 titel: "Het opladen der karren": man trekt opgerolde netten op rijdende paard en wagen, 10"; - titel: "Het scheephalen der netten": pan: overladen netten van paard en wagen op schip, 15"; - titel: "Even voor het vertrek wordt het benoodigde brood aan boord gebracht"; - laden en lossen: bootwerkers rollen vaten op dek schip, 11"; 42:37 titel: "Het afscheid": close: groepje vissers en vrouwen, visser kust vrouw en schudt man de hand, 14"; - titel: "Drie stooten met de fluit..de laatste groet van de vertrekkende stoomharinglogger aan de achterblijvenden"; - cu stoomfluit 11"; - diverse shots vertrek: zwaaiende familieleden gefilmd vanaf schip en vanaf kade, 27"; 43:45 titel: "Met de VL.16 ter haringvangst onder leiding van schipper Sas"; - cu man kijkt door verrekijker, 12"; - titel: "De VL.114 gepraaid ter informatie naar de vangst" (deze titel ontbreekt in titellijst Filmkeuring): zijaanzicht vissersschip (logger), bemanning en vaten aan boord, op voorgrond praaiende man op rug gezien, 17". 00:44:28 - 00:49:47 - Titel: "Kijkjes aan boord. De kok.": visser kaakt haring, 21"; - titel: "Het tappen van bier en stroop, de dagelijksche versnaperingen: jongens houden kannen bij vat, 23"; - titel: "Het tanen der Schotsche netten aan boord": vissers op dek vissersschip halen netten door container, 37"; - titel: "Toebereidselen voor de vangst. Het hijschen van de Hollandse vlag, ten teeken, dat men met het schieten van de vleet (het uitzetten van het net) gaat beginnen": cu 11"; - titel: "Zoodra de vleet (het net) uitgezet wordt, gaat men met het voorroer en de zeilen sturen": cu zeil en brug, 5"; 46:59 "De Jongste pompt de Schotsche blazen op, die de vleet drijvende houden": jongen pompt blazen op, 10"; - titel: "Het schieten van de vleet" "De vleet wordt uit het vleetruim opgehaald en overboord geschoten": hoog shot gedeelte dek: vissers zetten net uit 39", cu 4"; 48:22 titel: "De Schotsche blazen worden opgestoken": vissers halen net op uit ruim, een van hen bevestigt blaas 18"; - zwart, filmstart, negatiefnummer, korte herhaling voorgaand beeld; - titel: "De lengte van het uitgezette haringnet bedraagt ongeveer vier en een halve kilometer. Na iedere kilometer komt inplaats van een schotsche blaas een vlaggenjoon": vissers halen net op uit ruim, een van hen bevestigt baken, 8"; - titel: "De seizings (verbinding tusschen net en reep) worden op de reep gestoken": vissers binden touwen op dikker touw 11" + 7". 00:49:47 - 00:54:55 - Titel: "De Reepschieter houdt toezicht bij het schieten van de reep": jongen tuurt in ruim waar touw uit komt, 9"; - titel: "Na het schieten van de vleet wordt de vlag gestreken": 3"; - titel: "..en de bal geheschen, ten teeken, dat men visschende is": 7"; - titels: "Einde eerste afdeeling. De Haringvisscherij Tweede Afdeeling." "Het halen van de vleet. De reep wordt door den Afhouder met gebruikmaking van het spil ingehieuwd en in het reepruim gepaaid, waar de Reepschieter de reep wegschiet": 50:55 man bij spil waarlangs touw loopt, (kinderarbeid:) jongen trekt aan touw en laat deze in ruim zakken, 13"; - titel: "De blazen worden afgestoken": visser haalt blaas binnen 7"; - titel: "De Bruinvisschen, belust op buit, zwemmen om het schip": zee waaruit af en toe stukje vin opduikt, 16"; - titel: "Vijf wantstaanders halen de vleet in, en schudden de haring uit": cu stukje net, half in zee, met een paar spartelende vissen, 21"; 52:13 vissers halen netten binnen en schudden ze uit, totaal: 70"; - titel: "De tonnen zout worden uit het ruim gehaald": 5"; - titel: "Het kaken": hoog shot scheepsdek: visser vult manden van kakende collega's 24"; beelden kaken van haring, 28" totaal; - titel: "De haring die in de kribben ligt, of tijdelijk in het keetje is opgeborgen, wordt opgeschept en in de kaakmanden gestort..": cu opscheppen haring (niet zichtbaar) uit ruim mbv net 7". 00:54:55 - 00:59:48 - Titel: "..waar ze na gekaakt te zijn, door den Oudste in de warbak worden geworpen, waar vier man om de beurt warren (met zout behandelen) en de haring in tonnen wegzouten"; - visser leegt mand haring in bak, collega gooit er zout over en schept ze in mand, 33"; 55:53 visser vult tonnen met haring en dekt ze af met zout, 13"; - titel: "Na het kaken wordt het afval overboord geworpen": hoog shot: vissers scheppen afval van zeil overboord en spuiten dek schoon, 19"; - titel: "..de tonnen dichtgekuipt..": vissers dichten tonnen op dek schip; 57:00 titel: "..nagezien of ze goed gesloten zijn": zie voorgaand beeld, 28"; - titel: "..en in het ruim gestreken": visser laat ton in ruim zakken, veel tonnen aan dek, 13"; - titel: "..waarna het dek wordt schoongespoten": hoog shot: 11"; - titel: "Op den Vlaardingschen toren zoekt de "Bonbroodwinner" met zijn kijker den Nieuwen Waterweg af, of er geen schepen voor Vlaardingen opkomen": cu 's man kijkt door verrekijker, 20"; - titel: "Het hijschen van seinen op den toren, waardoor de bevolking te weten komt of het een Vlaardinger of één van buiten Vlaardingen. 00:59:48 - 01:04:19 - Titel: "Het keuren der aangevoerde haring": gezelschap heren en vissers bij tonnen haring, 10"; - cu visser met vis in hand, 8"; - titel: "De eerste "Groene": cu haring etende visser, 12"; - titel: "Het hijschen van een Oranjevlag op het Handelsgebouw te Vlaardingen, als teeken, dat er dien morgen afslag van visch zal zijn": 10"; - titel: "De afslag der eersten nieuwe haring, wordt door een speciale vlag de zoogenaamde "Jagersvlag" bekend gemaakt": cu vlag 9"; - titel: "Het afslaglokaal met elektrisch mijnbord in het Handelsgebouw"; 01:01:20 interieur visafslag met veel rokende heren, 9" + 7"; cu handelaar; cu hand op knopje; - titel: "In een haringpakkerij": licht vertraagde beelden van mannen die tonnen met haring vullen, 21"; - titels: "Een Bokkingrookerij" "Een ongekaakte zoogenaamde Steurharing, die uitsluitend voor de bokkingrookerij gebruikt wordt": cu steurharing in hand 6"; - titel: "Het weeken der steurharing"; 01:02:47 man spoelt vis in mand in met watergevulde ton en leegt mand, 22"; - titel: "Het speeten (het aan een stok rijgen) der steurharing": twee vrouwen bij grote mand, rijgen vis aan stok 20" + 14" (cu handen); - titel: "Het rooken": kort: rij vis in rookruimte; - titel: "Het verpakken der bokking"; 01:03:59 twee vrouwen vullen dozen met vis uit manden, 20"; - titel: "EINDE"