Alles
Hoe is het om geld na te laten aan een goed doel?nl
Het leven en de nalatenschap van Nette Sjamaar staan centraal. Ze is op 68- jarige leeftijd, in het bijzijn van haar huisarts en Lineke, èèn van haar goede vriendinnen, overleden. nl