Alles
Hoe is het om geld na te laten aan een goed doel?nl
De Harlingse Marten Walstra stierf op 66-jarige leeftijd aan een hartstilstand en heeft zijn hele nalatenschap geschonken aan het Leger des Heils. nl