Alles
Het verzoekprogramma met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. U kunt een verzoek indienen voor verjaardagen, jubilea of ter bemoediging bij ziekte. Ook om 20:20 uur de rubriek 'De Bijbel Open' met ds. Arie van der Veer, om 20:50 uur 'Ik mis je' en om 21:30 uur de pastorale rubriek 'Ik zou weleens willen weten'.nl
Al op 12 jarige leeftijd, sprak, las en schreef Maarten Luther latijn. Maar dat betekende niet dat hij in eerste instantie voor het priesterschap koos. Maarten Luther wilde jurist worden. Een hevig onweer zorgde echter voor een ommekeer in zijn leven. Luther beloofde God toen dat hij zijn leven aan Hem zou wijden en ging het klooster in, waar hij gewijd werd tot priester en er achter kwam dat genade niet te koop was, maar een gift van God. God, Die onze vaste Burcht en toevlucht wil zijn. U hoort het Lutherlied vanmorgen in de Muzikale Fruitmand.nl