Alles
Het verzoekprogramma met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. U kunt een verzoek indienen voor verjaardagen, jubilea of ter bemoediging bij ziekte. Ook om 20:20 uur de rubriek 'De Bijbel Open' met ds. Arie van der Veer, om 20:50 uur 'Ik mis je' en om 21:30 uur de pastorale rubriek 'Ik zou weleens willen weten'.nl
Op de vraag van de discipelen: 'Heer leer ons bidden' (Lucas 11), antwoordde de Here Jezus met 'Het "Onze Vader', Het gebed der gebeden. Het is in meer dan 1200 talen vertaald en talloze keren op muziek gezet. Vandaag in de Muzikale Fruitmand de versie van Elly en Rikkert.nl