Alles
Het verzoekprogramma met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. U kunt een verzoek indienen voor verjaardagen, jubilea of ter bemoediging bij ziekte. Ook om 20:20 uur de rubriek 'De Bijbel Open' met ds. Arie van der Veer, om 20:50 uur 'Ik mis je' en om 21:30 uur de pastorale rubriek 'Ik zou weleens willen weten'.nl
Kithara is Grieks voor.....u raadt het vast; guitaar. De vier guitaristen, die samen het kwartet vormen; Batje, Willemien, Harriet en Nienke, spelen sinds 2001 samen. Ze hebben gemerkt dat klassieke stukken en gospel prima samen gaan. Kithara treedt veel op in kerken en belijdt: ''Het feit dat we alle vier uit verschillende kerkgenootschappen komen, maakt het juist zo leuk om samen te zingen en te spelen. Het is geweldig om samen de Here God groot te maken''. Vandaag kunt u op drie liederen van Kithara stemmen, alle drie afkomstig van hun cd: Joy.nl