Alles
Het verzoekprogramma met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. U kunt een verzoek indienen voor verjaardagen, jubilea of ter bemoediging bij ziekte. Ook om 20:20 uur de rubriek 'De Bijbel Open' met ds. Arie van der Veer, om 20:50 uur 'Ik mis je' en om 21:30 uur de pastorale rubriek 'Ik zou weleens willen weten'.nl
Hij is sympathiek, zanger en liedjesschrijver, werd in 1956 in Zuid-Afrika geboren en groeide op in Pretoria; Piet Smit. Tot zijn bekering op 32jarige leeftijd, schreef en zong Piet niet, maar dat veranderde. Binnen het jaar nadat hij Christen werd, verscheen zijn eerste album' Man in die middel'. Alle liedjes die hij schrijft en zingt komen voort uit eigen geloofservaringen. U kunt stemmen op drie liederen van zijn CD 'Oproep tot lof .nl