Alles
Het verzoekprogramma met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. U kunt een verzoek indienen voor verjaardagen, jubilea of ter bemoediging bij ziekte. Ook om 20:20 uur de rubriek 'De Bijbel Open' met ds. Arie van der Veer, om 20:50 uur 'Ik mis je' en om 21:30 uur de pastorale rubriek 'Ik zou weleens willen weten'.nl
Waarom zingen gelovige mensen eigenlijk? Heel eenvoudig. Omdat ze over God en de Here Jezus nooit uitgezongen raken. Ze zijn dankbaar in hun hart voor datgene wat God in de Here Jezus Christus voor hen gedaan heeft. God heeft naar ons allemaal omgezien. Hij was werkelijk onder ons. Hij leefde onder ons. En tenslotte heeft Hij alle schuld en gebrokenheid van ons mensen op Zich genomen. Hij is daarvoor gestorven aan het kruis. Dat deed Hij voor ons. En daarover raken wij niet uitgezongen.nl