Alles
Het verzoekprogramma met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. U kunt een verzoek indienen voor verjaardagen, jubilea of ter bemoediging bij ziekte. Ook om 20:20 uur de rubriek 'De Bijbel Open' met ds. Arie van der Veer, om 20:50 uur 'Ik mis je' en om 21:30 uur de pastorale rubriek 'Ik zou weleens willen weten'.nl
Ze winden er geen doekjes om; het gaat niet om hen, New Creation, het gaat om DE boodschap..... ''We willen niet overtuigen, maar getuigen van de liefde van God en wat dit voor ons betekent. Leiddraad is; 2 Kor. 5;17 'Zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping; Het oude is voorbij gegaan, zie, het nieuwe is gekomen' aldus interkerkelijk Gospelkoor New Creation uit Joure. De laatste tijd is de groep sterk gegroeid en bestaat momenteel uit 35 vocalisten, een 6 mans sterke band en 2 eigen technici. Onder de bezielende leiding van dirigent Marco Hoorn (ja....die van At Once...) getuigen ze via muziek en zang van het Evangelie. Vanmorgen biedt Marco Hoorn een lied aan van zijn koor.nl