Alles
Het verzoekprogramma met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. U kunt een verzoek indienen voor verjaardagen, jubilea of ter bemoediging bij ziekte. Ook om 20:20 uur de rubriek 'De Bijbel Open' met ds. Arie van der Veer, om 20:50 uur 'Ik mis je' en om 21:30 uur de pastorale rubriek 'Ik zou weleens willen weten'.nl
André Bijleveld dirigeert al meer dan 30 jaar diverse koren. Momenteel heeft hij 7 gospelkoren onder zich. Met het koor Gospel Boulevard treedt hij niet alleen op in kerken, op festivals of bedrijfsfeesten, maar ook in gevangenissen. Want het is zijn diepste verlangen om de liefde van de Here Jezus in alle toonaarden te bezingen en onder de aandacht te brengen. Vandaag onderbreekt André, rond tien voor twaalven, de koorrepetitie van Gospel Boulevard om een lied van dit enthousiaste koor aan te bieden.nl