Alles
Het verzoekprogramma met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. U kunt een verzoek indienen voor verjaardagen, jubilea of ter bemoediging bij ziekte. Ook om 20:20 uur de rubriek 'De Bijbel Open' met ds. Arie van der Veer, om 20:50 uur 'Ik mis je' en om 21:30 uur de pastorale rubriek 'Ik zou weleens willen weten'.nl
(foto door Mogrand Design) Half a Mile is jong, nieuw en veelbelovend....In juni kwam een korte cd met 5 nummers van hen uit. De slagwerker van de groep; Richard Jansen biedt psalm 13 aan. Zelf noemt de groep hun muziek 'acoustic music from the heart to the Lord' En waar is waar; het klinkt prachtig. We gaan nog veel horen van Hanna en Suzanne van Gemeren, Aart en Laurens Lameris en Richard en Nathan Jansen, allen afkomstig uit St. Jansklooster. Na hun eerste optreden kregen ze lovende reacties, waar Richard Jansen op reageerde met een; Dit is haast teveel eer...we danken God, Die ons samen bracht. Vanmorgen biedt Richard dus psalm 13 aan, waarbij bewust is gekozen om de onberijmde tekst op muziek te zetten..om toch maar vooral zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke tekst te kunnen blijven.nl