Alles
Het verzoekprogramma met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. U kunt een verzoek indienen voor verjaardagen, jubilea of ter bemoediging bij ziekte. Ook om 20:20 uur de rubriek 'De Bijbel Open' met ds. Arie van der Veer, om 20:50 uur 'Ik mis je' en om 21:30 uur de pastorale rubriek 'Ik zou weleens willen weten'.nl
'k Wil U o God mijn dank betalen,U prijzen in mijn avondlied, dat is het openingslied. Gezang 280 uit de NHb of lied 425 uit Joh de Heer nl