Alles

De motie van PvdA'er Vos over het verder verlagen van de gaswinning