Alles
De mensen van benadert de dagelijkse werkelijkheid van mensen. Het programma maakt het publiek deelgenoot van het wel en wee van een paar vaste hoofdpersonen in een bepaald werkterrein. Naast de emotionele aandacht wordt tegelijkertijd informatie verschaft over de omgang met elkaar en de daarbij horende normen en waarden.nl
Docent Peter Geux moet nu echt zijn onderwijsbevoegdheid gaan halen, anders komt hij op straat te staan.nl