Alles
De mensen van benadert de dagelijkse werkelijkheid van mensen. Het programma maakt het publiek deelgenoot van het wel en wee van een paar vaste hoofdpersonen in een bepaald werkterrein. Naast de emotionele aandacht wordt tegelijkertijd informatie verschaft over de omgang met elkaar en de daarbij horende normen en waarden.nl
Een half jaar op pad met de Rotterdamse recherche. Rechercheur Remco zoekt iemand die een molotov-cocktail heeft laten slingeren. Rechercheur Balwin krijge een vreemde aangifte van mishandeling.nl