Alles
Dagelijks programma over het nieuws en de actuele ontwikkelingen in de wereld van de wetenschap.nl
Hoe deel je emoties met iemand die niet goed kan horen en zien? Marga Martens maakte een training om beter in contact te komen met doofblinden. En verder: wat is de rol van de journalist in de maatschappij en democratie? Contact maken met doofblinden De training van Marga Martens is voor begeleiders van doofblinden. Zelfs de professionals kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken. Contact maken en emoties delen met iemand die doofblind is, is immers niet vanzelfsprekend. Marga Martens vertelt hoe ze professionals helpt om beter contact te maken met doofblinden en emoties met hen te kunnen delen. Marga Martens werkt bij Kentalis, een organisatie die onderzoek, zorg en onderwijs biedt aan mensen met beperkingen in horen en communiceren. De rol van de journalist Lange tijd was het credo dat journalisten het publieke debat in eerste instantie moesten registreren, om daarnaast een platform te bieden voor discussie. Maar is dat tegenwoordig nog voldoende? Malou Willemars onderzocht hoe journalisten denken over en omgaan met hun rollen in het publieke debat, en in hoeverre ze daarmee andere rollen in de democratie vervullen dan voorheen. Malou Willemars studeerde Nederlands en journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze werkte enige tijd als journalist en is sinds 2007 verbonden aan Fontys Hogeschool Journalistiek in Tilburg.nl