Alles
Dagelijks programma over het nieuws en de actuele ontwikkelingen in de wereld van de wetenschap.nl
Onze veiligheidsdiensten zijn voor veel dreigingen doof en blind geworden doordat de diensten maar beperkt toegang hebben tot informatie die via internetkabels wordt verstuurd. Daarom wil het kabinet de bevoegdheden van de AIVD en MIVD uitbreiden met een herziening van de Wet op Inlichtingen en Veiligheidsdiensten. Over die herziening werd afgelopen dinsdag gedebatteerd.In De Kennis van Nu praten borduren wij vandaag voort op het debat van dinsdag. Wat gaat er veranderen? Hoe groot wordt het sleepnet van de inlichtingendiensten? Wat zijn de gevolgen voor onze privacy en hebben de nieuwe maatregelen wel effect?Martijn van Calmthout gaat in gesprek met Kees de Vey Mestdagh, ICT Jurist verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, Michiel Steltman, directeur van Stichting Digitale Infrastructuur Nederland, onderzoeksjournalist Brenno de Winter en wetenschapsjournalisteAnouck Vrouwe. Maar voordat ze het over de herziening van de wet hebben, blikken ze eerst terug op het nieuws van de afgelopen week.nl