Alles
Dagelijks programma over het nieuws en de actuele ontwikkelingen in de wereld van de wetenschap.nl
Om tot nieuwe inzichten in de wetenschap te komen, is nieuw onderzoek doen niet altijd nodig. Dit toont Prof dr. Rudolf Nieuwenhuys zonder meer aan. Hij heeft Duits neuro-anatomisch onderzoek dat in de loop der jaren in de vergetelheid is geraakt opnieuw doorgespit en aan de hand daarvan een nieuwe anatomische hersenkaart gemaakt.Prof. Rudolf Nieuwenhuys is maar liefst 87 jaar, maar nog steeds onverstoorbaar hersenonderzoeker. Hij begon zijn wetenschappelijke carrière in 1954 bij het Nederlands Herseninstituut en eindigde na zijn emeritaat weer bij dit instituut, na 24 jaar hoogleraar Humane Neuroanatomie én Vergelijkende Neuroanatomie aan de Universiteit Nijmegen geweest te zijn en verscheidene standaardwerken over hersenanatomie van mensen en dieren te hebben gepubliceerd.Hij heeft de laatste jaren besteed aan het verzamelen, lezen en vertalen van een oud Duits onderzoeksechtpaar, Cecile en Oskar Vogt. Hiermee maakt hij een hersenkaart die wellicht de basis gaat vormen voor nieuw inzichtelijk hersenonderzoek. Hersenen, wederzijds begrip en MRI scanners Wat gebeurt er nou precies in de hersens terwijl we met elkaar in gesprek zijn? Daar kom je alleen maar achter als je een hersenscanner inschakelt. Letterlijk. We praten erover met Arjen Stolk, neurowetenschapper verbonden aan het Donders instituut. Aantal zelfmoorden stijgt Wat faalt er in de aanpak van zelfdoding - of zelfmoord - in Nederland? Die vraag dringt zich op nu het aantal mensen dat suïcideert opnieuw en voor het zesde achtereenvolgende jaar is gestegen, vorig jaar tot 1854, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek. We praten erover met psychiater Bram Bakker.nl