Alles
Dagelijks programma over het nieuws en de actuele ontwikkelingen in de wereld van de wetenschap.nl
Sex sells, maar we doen er wel vaak geheimzinnig en ongemakkelijk over. Daarom gaat dit Science Café over één van de zeven hoofdzonden: lust.De ongewenste afgeleide van de voortplantingsdrift en het verlangen naar het verbodene. Maar in de huidige tijd is lust toch geen zonde meer? Welke rol speelt lust in onze cultuur en samenleving en andersom: kan lust los gezien worden van de seksuele moraal in de huidige westerse maatschappij? Zijn er verschillen in lustgevoelens tussen man en vrouw? Wat kunnen we leren over onze eigen lust en de rol die lust speelt in ons gedrag door naar voorbeelden te kijken in literatuur? Met prof. dr. Jack van Honk (Experimentele Psychologie, UU), prof. dr. Ine Vanwesenbeeck (Gedragswetenschappen, UU) enprof. dr. Maarten van Buuren (Moderne Letterkunde, UU).nl