Alles
Vanuit een kapel verzorgen verschillende predikanten bij toerbeurt een overdenking. Thema's uit het leven van alledag en uit de actualiteit komen langs, met altijd als rode draad de liefde van God voor mensen.nl
Naar aanleiding van de aanslagen in Parijs zal dominee Arie van der Veer een meditatie houden over Psalm 91.nl