Alles
Vanuit een kapel verzorgen verschillende predikanten bij toerbeurt een overdenking. Thema's uit het leven van alledag en uit de actualiteit komen langs, met altijd als rode draad de liefde van God voor mensen.nl
Wat betekent het om niet alleen christen te zijn, maar om steeds meer als volgeling van Jezus Christus te leven?nl