Alles
Vanuit een kapel verzorgen verschillende predikanten bij toerbeurt een overdenking. Thema's uit het leven van alledag en uit de actualiteit komen langs, met altijd als rode draad de liefde van God voor mensen.nl
'De Heer is waarlijk opgestaan. Halleluja.' Al eeuwenlang wordt deze zin gebruikt als blijde groet op Paasmorgen.nl