Alles
Vanuit een kapel verzorgen verschillende predikanten bij toerbeurt een overdenking. Thema's uit het leven van alledag en uit de actualiteit komen langs, met altijd als rode draad de liefde van God voor mensen.nl
Vooral de laatste jaren valt op dat het aantal mensen dat gebukt gaat onder de last van moeilijke omstandigheden en hoge verwachtingen van anderen toeneemt.nl