Alles
Documentaire. Op 10 juli 2009 zal het 500 jaar geleden zijn dat de reformator Johannes Calvijn geboren werd. Calvijn heeft een fundamentele bijdrage geleverd aan de Europese ontwikkelingen op het gebied van kerk en theologie, maar ook op de terreinen van cultuur, wetenschap en politiek. Wereldwijd wordt het blijvende belang van zijn denken erkend. Ook Calvijns betekenis voor de Nederlandse kerk en cultuur is onomstreden groot. Een indruk van de vitaliteit van het denken van Calvijn wereldwijd. Gesprekken met o.a. theologen en historici uit Zuid-Afrika, Japan, Indonesië, Verenigde Staten en Nederland.nl
Calvijn heeft een fundamentele bijdrage geleverd aan de Europese ontwikkelingen op het gebied van kerk en theologie. Gesprekken met o.a. theologen en historici uit diverse landen.nl