Alles
De negentiende eeuw wordt ook wel de ijzeren eeuw genoemd. Er worden bruggen gebouwd en industrieën opgezet. Een eeuw die de basis legt voor het moderne Nederland. Presentatie: Hans Goedkoop. nl
Vak: geschiedenis. Amsterdam is in 1830 een vervallen stad. Er heerst grote armoede en ziektes als cholera en tyfus maken veel slachtoffers. Armenarts Samuel Sarphati kan dit niet aanzien. Hij strijdt voor betere hygiëne en meer voorzieningen voor de minderbedeelden. De schrijver Jacob van Lennep neemt het initiatief voor een waterleiding die moet zorgen voor schoon drinkwater die vanuit de duinen naar de stad moeten worden geleid. Al deze verbeteringen werpen hun vruchten af. De cholera-epidemie van 1866 maakt in Amsterdam relatief weinig slachtoffers. Sarphati pleit voor verdere ontwikkeling en meer welvaart en welzijn voor alle Amsterdammers.nl