Alles
De negentiende eeuw wordt ook wel de ijzeren eeuw genoemd. Er worden bruggen gebouwd en industrieën opgezet. Een eeuw die de basis legt voor het moderne Nederland. Presentatie: Hans Goedkoop. nl
Vak: geschiedenis. Armoede is een groot probleem in de negentiende eeuw. Johannes van den Bosch trekt zich het lot van de paupers en landlopers aan en gelooft dat hij deze mensen weer bij de samenleving kan betrekken door hen te voorzien van een woning en nuttig werk. Hij sticht de Maatschappij van Weldadigheid. In kolonie Frederiksoord krijgen armen een huisje en een stukje grond. Maar niet iedereen kan leven onder de strenge regels en betutteling. Het oprichten van strafkolonies wordt noodzakelijk. Uiteindelijk neemt de staat de armenzorg op zich, maar het ideaal om kansarmen te verheffen bestaat nog steeds.nl