Er is een fout opgetreden, probeer het later nog eens.

De NPO app

Download

Haghefilm, 1931 (stom)

27 dec 2010 12:52

Rijksvoorlichtingsdienst • 10 min

Film bestaande uit zeven delen over het functioneren van de Haagsche Reinigingsdienst. In dit vijfde deel wordt uitgebreid ingegaan op het functioneren van de primitieve vuilverbranding tussen 1921 en 1929. Met behulp van veel mankracht wordt het aangevoerde vuil gesorteerd en in eenvoudige ovens verbrand. Per schuit stoomtram en paard-en-wagen worden de overblijvende slakken en vliegas afgevoerd. De slakken worden o.a. gebruikt voor woningbouw en padaanleg; de vliegas voor bodemverbetering. Diepteontsluiting: 00.00 Stadswapen van Den Haag en tekst: Deel 5 (noot 1) 00.27 De vuilverbrandingsinrichting naast het gebouw van het Gemeentelijk Electrisch Bedrijf met overzicht over het complex (noot 2) 00.49 Aankomst van verschillende typen vuilniswagens op de stortplaats 01.02 Lossen van de vuilniswagens op de stortplaats 01.15 Vuilniswagen door paarden getrokken waarvan de kipinrichting met een handzwengel wordt bediend 01.22 Chauffeur van moderne vuilnisauto demonstreert de gemakkelijke bediening van de mechanische kipinrichting 02.06 Met de hand verwijderen van niet voor verbranding bestemde voorwerpen uit het in de bunker gestorte vuil 02.20 Opnemen van vuil door de grijper uit de bunker voor transport naar de verbrandingsoven 02.38 Detailbeeld van het mechanisme van de grijper tijdens het ophalen 02.53 Transport per grijper van het vuil naar de oven gevolgd door het lossen via de storttrechter in het ovenvuur 03.16 Het door de kraan in stapels opgetaste vuil t.b.v. het des nachts doorstoken van de oven 03.22 De volgestorte bunker met het daarboven mobiele door een machinist bediende grijper 03.46 Het met lange haken vullen van de vuurtrechters met het ononderbroken door de mobiele grijper aangevoerde vuil 04.08 Detailbeeld van de door machinist bediende lorrie met volle grijper 04.18 De stokerij waar stokers met lage staken het ovenvuur brandend houden 04.28 Close-up van een stoker voor het ovenvuur 04.36 Detailbeeld van de blower die geforceerd zuurstof voor het ovenvuur aanvoert 04.53 Energiebron d.m.v. opwekking door stoom detailbeeld van de boven de ovenvuren gelegen stoomketels, waarvan de meters, peilglazen en kranen door een operator gecontroleerd worden en waarvan de stoom aan het GEB wordt geleverd 05.04 Mechanische ontslakking van de ovenvuren na elk bedrijfsuur met af en toe handmatige bijsturing met behulp van een staak 05.49 Zuiveren en rangschikken van de vuren met een staak 06.12 Afvoer van de gloeiende slakkenkoek in stalen bakken 06.39 Operator belast met de bediening van het mechanische transport van de slak van oven naar blusput 06.54 Detailbeelden van de werking van het nieuwste type oven met traprooster en ononderbroken verbranding tengevolge van slakvorming in kleine stukken 07.13 Transport van de slakken uit de blusput via een jacobsladder, schudgoot en zeeftrommel naar reservoirs 07.43 De aftapinrichting van de reservoirs waaronder een wagen uit de vultrechter met verkleinde slak geladen wordt 07.50 De voerman vertrekt met zijn wagen van de laadplaats 08.01 Schudgoot onder de stoomtrambaan van de HIJSM waarmee wachtende schuiten met slakken worden beladen 08.07 De schudgootinstallatie gezien vanaf de waterkant 08.12 Detailbeeld van de werking van de schudgoot 08.19 De schudgootinstallatie in bedrijf gezien vanaf ladende schuit 08.34 Trechtervormige uitloop tussen reservoir en transportgoot voor de bevochtiging van af te voeren vliegas 08.42 Transportworm in de goot verplaatst de vliegas 08.47 Detailbeeld van de bevochtigingsinstallatie 08.56 Beladen met vliegas van een voertuig onder de aftapinstallatie waarbij de voerman de vliegas met de schop over de wagen verdeelt 09.10 Gezicht vanaf de silo over de Conradkade richting Laan van Meerdervoort met o.a. het Afvoerkanaal met de bruggen van de Newtonstraat en Weimarstraat en de HIJSM stoomtramlijn van Scheveningen-Haven naar station Hollandsch Spoor die van juni 1886 t/m december 1925 in gebruik was 09.15 De bebouwing aan de Marnixstraat en de apparatuur van de vuilverbranding 09.29 Woningen aan Westduinweg opgetrokken uit slakkenbeton 09.40 Kubusvormige panden van slakkenbeton aan de Laan van Poot 09.49 Aanleg van voetpaden met gebruikmaking van een mengsel van slakken en vliegas, dat aangevoerd wordt met voertuigen en als tussenlaag tussen de ondergrond van zand en de afdeklaag van teer dient 09.53 Middenpaden van lanen, aangelegd met gebruikmaking van het in de vorige rubriek vermelde mengsel 09.56 Lossen van het mengsel met de schop uit voertuigen op het tracee 10.02 Dempen van een sloot in het Zuiderpark met het mengsel uit een schuit 10.13 Ophogen van een met een laag zand bedekt terrein met het mengsel dat met paardentractie aangevoerd is en met de schop gelost wordt 10.22 Lossen met de schop van aangevoerde vliegas in het Zuiderpark ter verbetering van laaggelegen gronden 10.27 Grondbewerking door ploeg grondwerkers ter vermenging met vliegas in het kader van de aanleg als natuurpark. EINDE Noot 1: De in het fragment voorkomende tussentitels zijn in de tijdcodetekst verwerkt Noot 2: Een provisorische vuilverbrandingsinstallatie werd in 1917 in de centrale van GEB gebouwd om in geval van nood brandstof voor energieopwekking te kunnen leveren. In 1921 nam de Reinigingsdienst de installatie over, die echter in 1929 i.v.m. een wijziging in de afvoer der stoffen (stofoverlast ?) gesloten werd.

Film bestaande uit zeven delen over het functioneren van de Haagsche Reinigingsdienst. In dit vijfde deel wordt uitgebreid ingegaan op het functioneren van de primitieve vuilverbranding tussen 1921 en 1929. Met behulp van veel mankracht wordt het aangevoerde vuil gesorteerd en in eenvoudige ovens verbrand. Per schuit stoomtram en paard-en-wagen worden de overblijvende slakken en vliegas afgevoerd. De slakken worden o.a. gebruikt voor woningbouw en padaanleg; de vliegas voor bodemverbetering. Diepteontsluiting: 00.00 Stadswapen van Den Haag en tekst: Deel 5 (noot 1) 00.27 De vuilverbrandingsinrichting naast het gebouw van het Gemeentelijk Electrisch Bedrijf met overzicht over het complex (noot 2) 00.49 Aankomst van verschillende typen vuilniswagens op de stortplaats 01.02 Lossen van de vuilniswagens op de stortplaats 01.15 Vuilniswagen door paarden getrokken waarvan de kipinrichting met een handzwengel wordt bediend 01.22 Chauffeur van moderne vuilnisauto demonstreert de gemakkelijke bediening van de mechanische kipinrichting 02.06 Met de hand verwijderen van niet voor verbranding bestemde voorwerpen uit het in de bunker gestorte vuil 02.20 Opnemen van vuil door de grijper uit de bunker voor transport naar de verbrandingsoven 02.38 Detailbeeld van het mechanisme van de grijper tijdens het ophalen 02.53 Transport per grijper van het vuil naar de oven gevolgd door het lossen via de storttrechter in het ovenvuur 03.16 Het door de kraan in stapels opgetaste vuil t.b.v. het des nachts doorstoken van de oven 03.22 De volgestorte bunker met het daarboven mobiele door een machinist bediende grijper 03.46 Het met lange haken vullen van de vuurtrechters met het ononderbroken door de mobiele grijper aangevoerde vuil 04.08 Detailbeeld van de door machinist bediende lorrie met volle grijper 04.18 De stokerij waar stokers met lage staken het ovenvuur brandend houden 04.28 Close-up van een stoker voor het ovenvuur 04.36 Detailbeeld van de blower die geforceerd zuurstof voor het ovenvuur aanvoert 04.53 Energiebron d.m.v. opwekking door stoom detailbeeld van de boven de ovenvuren gelegen stoomketels, waarvan de meters, peilglazen en kranen door een operator gecontroleerd worden en waarvan de stoom aan het GEB wordt geleverd 05.04 Mechanische ontslakking van de ovenvuren na elk bedrijfsuur met af en toe handmatige bijsturing met behulp van een staak 05.49 Zuiveren en rangschikken van de vuren met een staak 06.12 Afvoer van de gloeiende slakkenkoek in stalen bakken 06.39 Operator belast met de bediening van het mechanische transport van de slak van oven naar blusput 06.54 Detailbeelden van de werking van het nieuwste type oven met traprooster en ononderbroken verbranding tengevolge van slakvorming in kleine stukken 07.13 Transport van de slakken uit de blusput via een jacobsladder, schudgoot en zeeftrommel naar reservoirs 07.43 De aftapinrichting van de reservoirs waaronder een wagen uit de vultrechter met verkleinde slak geladen wordt 07.50 De voerman vertrekt met zijn wagen van de laadplaats 08.01 Schudgoot onder de stoomtrambaan van de HIJSM waarmee wachtende schuiten met slakken worden beladen 08.07 De schudgootinstallatie gezien vanaf de waterkant 08.12 Detailbeeld van de werking van de schudgoot 08.19 De schudgootinstallatie in bedrijf gezien vanaf ladende schuit 08.34 Trechtervormige uitloop tussen reservoir en transportgoot voor de bevochtiging van af te voeren vliegas 08.42 Transportworm in de goot verplaatst de vliegas 08.47 Detailbeeld van de bevochtigingsinstallatie 08.56 Beladen met vliegas van een voertuig onder de aftapinstallatie waarbij de voerman de vliegas met de schop over de wagen verdeelt 09.10 Gezicht vanaf de silo over de Conradkade richting Laan van Meerdervoort met o.a. het Afvoerkanaal met de bruggen van de Newtonstraat en Weimarstraat en de HIJSM stoomtramlijn van Scheveningen-Haven naar station Hollandsch Spoor die van juni 1886 t/m december 1925 in gebruik was 09.15 De bebouwing aan de Marnixstraat en de apparatuur van de vuilverbranding 09.29 Woningen aan Westduinweg opgetrokken uit slakkenbeton 09.40 Kubusvormige panden van slakkenbeton aan de Laan van Poot 09.49 Aanleg van voetpaden met gebruikmaking van een mengsel van slakken en vliegas, dat aangevoerd wordt met voertuigen en als tussenlaag tussen de ondergrond van zand en de afdeklaag van teer dient 09.53 Middenpaden van lanen, aangelegd met gebruikmaking van het in de vorige rubriek vermelde mengsel 09.56 Lossen van het mengsel met de schop uit voertuigen op het tracee 10.02 Dempen van een sloot in het Zuiderpark met het mengsel uit een schuit 10.13 Ophogen van een met een laag zand bedekt terrein met het mengsel dat met paardentractie aangevoerd is en met de schop gelost wordt 10.22 Lossen met de schop van aangevoerde vliegas in het Zuiderpark ter verbetering van laaggelegen gronden 10.27 Grondbewerking door ploeg grondwerkers ter vermenging met vliegas in het kader van de aanleg als natuurpark. EINDE Noot 1: De in het fragment voorkomende tussentitels zijn in de tijdcodetekst verwerkt Noot 2: Een provisorische vuilverbrandingsinstallatie werd in 1917 in de centrale van GEB gebouwd om in geval van nood brandstof voor energieopwekking te kunnen leveren. In 1921 nam de Reinigingsdienst de installatie over, die echter in 1929 i.v.m. een wijziging in de afvoer der stoffen (stofoverlast ?) gesloten werd.