Er is een fout opgetreden, probeer het later nog eens.

De NPO app

Download

Haghefilm, 1931 (stom)

27 dec 2010 12:52

• Rijksvoorlichtingsdienst • 10 min

Film bestaande uit zeven delen over het functioneren van de Haagsche Reinigingsdienst. In dit derde deel komen de sproeidienst, de faecaliendienst en de huisvuilophaaldienst aan de orde. De sproeidienst werkt zowel per auto als per tram. De faecaliendienst is belast met het legen van beerputten bij niet op de riolering aangesloten huizen, vroeger ging dit met de hand, tegenwoordig per zuigauto. Het bij de Haagse bevolking opgehaalde huisvuil wordt per auto, kar en vuiltram naar de Van Boecopstraat gebracht, waar het met de hand gescheiden wordt en vervolgens primitief verbrand, dan wel (metaal) voor hergebruik opgeslagen. Diepteontsluiting: 00.00 Het stadswapen van Den Haag, het vignet van Haghe-Film en de tekst: Deel 3 (noot 1) 00.06 Reiniging van het De Constant Rebecqueplein door middel van een paardensproeiwagen waarvan rendement niet optimaal is vanwege de geringe snelheid en sproeibreedte 00.21 Sproeiauto die de sproeiwagen met paardentractie verdringt door hogere snelheid, grotere capaciteit en sproeibreedte besproeit het wegdek van het Goudenregenplein en de Goudenregenstraat 00.37 Detailbeeld van de grote sproeibreedte 00.42 Detailbeeld van de linkersproeimond 00.49 Electrische motorsproeitramwagen van de Reinigingsdienst op Valkenbosplein (noot 2 dossier) 00.52 Tekening van sproeitram in bedrijf op een warme dag waarbij de burgerij zich aan weerszijden van het voertuig kan douchen 00.55 Handmatig besproeien met een slang van de schelppaden in het plantsoen op het Koningsplein 01.10 Handmatig besproeien met een tankwagentje van de zijkanten van de asfaltweg langs de trottoirbanden op de Heerengracht op een extreem droge dag 01.25 Bereiden van een chloorcalcium extract ter binding van het stof op klinkerbestrating waarbij het reinigingspersoneel op primitieve wijze met de chemicalien omspringt 01.36 Vullen van de sproeiwagen met 1/3 deel chloorcalcium oplossing en 2/3 deel water. Vertrek van het voertuig 01.52 Oud model vuilniswagen met enkele paardentractie 02.05 Oud model vuilniswagen met dubbele paardentractie voor het afleggen van grotere afstanden 02.14 De volbeladen vuilniswagen op weg naar de vuilstortplaats 02.25 Gemodificeerde vuilniswagen waarvan de laadruimte met kleppen kan worden afgesloten 02.30 Het nieuwe type wagen in bedrijf met een laadruimte voor grof vuil boven de laadruimte voor het huisvuil 02.39 De eerste huisvuilauto bij de indienststelling in september 1912. Aan weerszijden van de chauffeurscabine zijn stuur- en bedieningsorganen gemonteerd waardoor het voertuig ook van buitenaf gemanoevreerd kan worden 02.46 Straatveger veegt het straatvuil bijeen voorafgaand aan de komst van de vuilnisauto 02.54 Aankomst van vuilnisauto met vuilnismannen en voorman 03.07 Vuilnisauto haalt het huisvuil op in de Vaillantlaan 03.12 Detailbeeld van de werking van de beugel die de stofkleppen opent en sluit 03.24 Het bijeengeveegde vuil wordt met een speciale schop opgenomen en in de auto gedeponeerd 03.35 Detailbeeld van het stuurwiel op de zijkant van de chauffeurscabine 03.39 De chauffeur bestuurt lopende naast de wagen het voertuig met stuur- en bedieningsorganen 03.45 Gereedmaken van de geheel beladen wagen voor vertrek naar de losplaats 04.02 De vuilniswagen in de Riouwstraat op weg naar het posthuis voor de halfuurs middagschaft 04.14 Voor- en zijkant van het nieuwste type huisvuilauto welke aan de achterzijde beladen wordt (roltrommelauto) 04.19 Achterkant van de roltrommelauto met de door leren stoflappen afgeschermde stortruimte 04.32 De roltrommelauto tijdens de rolbeweging waarbij de inhoud van de kleine stortruimte in de grote roltrommel overgestort wordt 04.49 Nijverheidshofje aan de Z.O. Buitensingel waar door arbeiders van de Reinigingsdienst het huisvuil opgehaald en in een karretje met hoge zijschotten gedeponeerd wordt 05.00 De arbeiders verlaten met het karretje het Nijverheidshofje (laan) en storten de inhoud in een gereedliggende vuilnisschuit 05.13 Een stadshofje waar het huisvuil volgens een enigszins verbeterde methode eerst in manden gestort wordt die in een mandwagentje naar de huisvuilophaalauto gebracht worden 05.32 Hofje waar groot standaard model vuilnisemmer bij elk pand geplaatst worden, waarin de bewoners hun huisvuil kunnen storten 05.47 Ophalen op een plat wagentje van telkenmale twee emmers tegelijk die in een gereedstaande roltrommelauto geledigd worden 06.16 Gesloten faecalienwagen met paardentractie waarin volle privaattonnen van niet op de riolering of beerput aangesloten panden geladen worden 06.30 Faecalienophaalauto met rolluiken aan beide zijden 06.35 Een der rolluiken en het plaatsen van volle privaattonnen in de laadruimte 06.42 Foto van het overpompen van de inhoud van een beerput in de Daendelstraat in een tankwagen door een op een voertuig gemonteerde pompinstallatie 06.47 Moderne zuig/persinstallatie op tankauto voor de afvoer van faecalien in een niet op de openbare riolering aangesloten perceel 07.02 Handmatig lossen van vuilnis (tot 1927) vanaf een oud model vuilniswagen met behulp van een langstelige hark hetgeen met grote stofontwikkeling gepaard gaat 07.19 Overzicht van de asstaal aan de Van Boecopstraat waar temidden van hopen huisvuil vuilniswagens van het nieuwere type hun lading door het kiepen van de laadbak lossen. Een paard trekt daarbij de wagen een tiental meters vooruit waardoor de lading op de asstaal glijdt 07.35 Lossen door een hijskraan van afneembare laadbakken die na lediging weer op het chassis van de vuilniswagens geplaatst worden 07.58 Handmatig lossen van met straatvuil beladen wagens met behulp van hark en schop 08.12 Detailbeeld van het lossen 08.19 Lossen van een modderwagen met paardentractie op de asstaal door de voerman die de achterkant van de wagen opent 08.30 De paarden voor de wagen en beelden van het lossen door de voerman die achter de wagen in de uitstromende modder staat 08.41 Vuilnistrein van de HSM op de van Boetzelaerlaan tijdens de rit van Scheveningen-haven naar de asstaal aan de Van Boecopstraat 08.47 Hoog met grof brandbaar vuil beladen vuilniswagen op de vuilstortplaats 08.57 Aankomst van een voertuig met licht grof vuil bij de primitieve verbrandingsoven op de stortplaats 09.07 Werklieden gooien hevig transpirerend het brandbare vuil in de open oven 09.23 Brandende en rokende hopen huisvuil en tuinvuil op het open achterterrein 09.48 Personeel van de aannemer van het vuilvervoer zoekt op het terrein naar metalen voorwerpen die gesorteerd en in gereedstaande spoorwegwagons gestort worden. 10.00 EINDE

Film bestaande uit zeven delen over het functioneren van de Haagsche Reinigingsdienst. In dit derde deel komen de sproeidienst, de faecaliendienst en de huisvuilophaaldienst aan de orde. De sproeidienst werkt zowel per auto als per tram. De faecaliendienst is belast met het legen van beerputten bij niet op de riolering aangesloten huizen, vroeger ging dit met de hand, tegenwoordig per zuigauto. Het bij de Haagse bevolking opgehaalde huisvuil wordt per auto, kar en vuiltram naar de Van Boecopstraat gebracht, waar het met de hand gescheiden wordt en vervolgens primitief verbrand, dan wel (metaal) voor hergebruik opgeslagen. Diepteontsluiting: 00.00 Het stadswapen van Den Haag, het vignet van Haghe-Film en de tekst: Deel 3 (noot 1) 00.06 Reiniging van het De Constant Rebecqueplein door middel van een paardensproeiwagen waarvan rendement niet optimaal is vanwege de geringe snelheid en sproeibreedte 00.21 Sproeiauto die de sproeiwagen met paardentractie verdringt door hogere snelheid, grotere capaciteit en sproeibreedte besproeit het wegdek van het Goudenregenplein en de Goudenregenstraat 00.37 Detailbeeld van de grote sproeibreedte 00.42 Detailbeeld van de linkersproeimond 00.49 Electrische motorsproeitramwagen van de Reinigingsdienst op Valkenbosplein (noot 2 dossier) 00.52 Tekening van sproeitram in bedrijf op een warme dag waarbij de burgerij zich aan weerszijden van het voertuig kan douchen 00.55 Handmatig besproeien met een slang van de schelppaden in het plantsoen op het Koningsplein 01.10 Handmatig besproeien met een tankwagentje van de zijkanten van de asfaltweg langs de trottoirbanden op de Heerengracht op een extreem droge dag 01.25 Bereiden van een chloorcalcium extract ter binding van het stof op klinkerbestrating waarbij het reinigingspersoneel op primitieve wijze met de chemicalien omspringt 01.36 Vullen van de sproeiwagen met 1/3 deel chloorcalcium oplossing en 2/3 deel water. Vertrek van het voertuig 01.52 Oud model vuilniswagen met enkele paardentractie 02.05 Oud model vuilniswagen met dubbele paardentractie voor het afleggen van grotere afstanden 02.14 De volbeladen vuilniswagen op weg naar de vuilstortplaats 02.25 Gemodificeerde vuilniswagen waarvan de laadruimte met kleppen kan worden afgesloten 02.30 Het nieuwe type wagen in bedrijf met een laadruimte voor grof vuil boven de laadruimte voor het huisvuil 02.39 De eerste huisvuilauto bij de indienststelling in september 1912. Aan weerszijden van de chauffeurscabine zijn stuur- en bedieningsorganen gemonteerd waardoor het voertuig ook van buitenaf gemanoevreerd kan worden 02.46 Straatveger veegt het straatvuil bijeen voorafgaand aan de komst van de vuilnisauto 02.54 Aankomst van vuilnisauto met vuilnismannen en voorman 03.07 Vuilnisauto haalt het huisvuil op in de Vaillantlaan 03.12 Detailbeeld van de werking van de beugel die de stofkleppen opent en sluit 03.24 Het bijeengeveegde vuil wordt met een speciale schop opgenomen en in de auto gedeponeerd 03.35 Detailbeeld van het stuurwiel op de zijkant van de chauffeurscabine 03.39 De chauffeur bestuurt lopende naast de wagen het voertuig met stuur- en bedieningsorganen 03.45 Gereedmaken van de geheel beladen wagen voor vertrek naar de losplaats 04.02 De vuilniswagen in de Riouwstraat op weg naar het posthuis voor de halfuurs middagschaft 04.14 Voor- en zijkant van het nieuwste type huisvuilauto welke aan de achterzijde beladen wordt (roltrommelauto) 04.19 Achterkant van de roltrommelauto met de door leren stoflappen afgeschermde stortruimte 04.32 De roltrommelauto tijdens de rolbeweging waarbij de inhoud van de kleine stortruimte in de grote roltrommel overgestort wordt 04.49 Nijverheidshofje aan de Z.O. Buitensingel waar door arbeiders van de Reinigingsdienst het huisvuil opgehaald en in een karretje met hoge zijschotten gedeponeerd wordt 05.00 De arbeiders verlaten met het karretje het Nijverheidshofje (laan) en storten de inhoud in een gereedliggende vuilnisschuit 05.13 Een stadshofje waar het huisvuil volgens een enigszins verbeterde methode eerst in manden gestort wordt die in een mandwagentje naar de huisvuilophaalauto gebracht worden 05.32 Hofje waar groot standaard model vuilnisemmer bij elk pand geplaatst worden, waarin de bewoners hun huisvuil kunnen storten 05.47 Ophalen op een plat wagentje van telkenmale twee emmers tegelijk die in een gereedstaande roltrommelauto geledigd worden 06.16 Gesloten faecalienwagen met paardentractie waarin volle privaattonnen van niet op de riolering of beerput aangesloten panden geladen worden 06.30 Faecalienophaalauto met rolluiken aan beide zijden 06.35 Een der rolluiken en het plaatsen van volle privaattonnen in de laadruimte 06.42 Foto van het overpompen van de inhoud van een beerput in de Daendelstraat in een tankwagen door een op een voertuig gemonteerde pompinstallatie 06.47 Moderne zuig/persinstallatie op tankauto voor de afvoer van faecalien in een niet op de openbare riolering aangesloten perceel 07.02 Handmatig lossen van vuilnis (tot 1927) vanaf een oud model vuilniswagen met behulp van een langstelige hark hetgeen met grote stofontwikkeling gepaard gaat 07.19 Overzicht van de asstaal aan de Van Boecopstraat waar temidden van hopen huisvuil vuilniswagens van het nieuwere type hun lading door het kiepen van de laadbak lossen. Een paard trekt daarbij de wagen een tiental meters vooruit waardoor de lading op de asstaal glijdt 07.35 Lossen door een hijskraan van afneembare laadbakken die na lediging weer op het chassis van de vuilniswagens geplaatst worden 07.58 Handmatig lossen van met straatvuil beladen wagens met behulp van hark en schop 08.12 Detailbeeld van het lossen 08.19 Lossen van een modderwagen met paardentractie op de asstaal door de voerman die de achterkant van de wagen opent 08.30 De paarden voor de wagen en beelden van het lossen door de voerman die achter de wagen in de uitstromende modder staat 08.41 Vuilnistrein van de HSM op de van Boetzelaerlaan tijdens de rit van Scheveningen-haven naar de asstaal aan de Van Boecopstraat 08.47 Hoog met grof brandbaar vuil beladen vuilniswagen op de vuilstortplaats 08.57 Aankomst van een voertuig met licht grof vuil bij de primitieve verbrandingsoven op de stortplaats 09.07 Werklieden gooien hevig transpirerend het brandbare vuil in de open oven 09.23 Brandende en rokende hopen huisvuil en tuinvuil op het open achterterrein 09.48 Personeel van de aannemer van het vuilvervoer zoekt op het terrein naar metalen voorwerpen die gesorteerd en in gereedstaande spoorwegwagons gestort worden. 10.00 EINDE