Er is een fout opgetreden, probeer het later nog eens.

De NPO app

Download

Haghefilm, 1931 (stom)

27 dec 2010 16:49

• Rijksvoorlichtingsdienst • 14 min

Film bestaande uit zeven delen over het functioneren van de Haagsche Reinigingsdienst. In deze tweede acte de veegdienst en zijn materieel in actie, van de handveger tot de auto-spoelmachine. De railreinigingstram in actie bij het schoonmaken van de HTM-rails. Verder een typische winteractiviteit als sneeuwruimen en het legen van straatkolken. Diepteontsluiting: 00.04 Posthuis van de veegdienst waarin verschillende typen met handkracht bediende karren staan gestald 00.11 Straatvegers van de reinigingsdienst verlaten met bezems het posthuis gevolgd door collega's met kleine reinigingsvoertuigen 00.32 Straatveger met handveegvuilwagen van het vaste-posten systeem aan het werk op het Vlierboomplein 00.52 Mechanisch straatvegen door gespecialiseerde auto op Laan Copes van Cattenburch / Burgemeester Patijnlaan 01.10 Straatvegers met handbezem reinigen rijweg en goot in de Borneostraat 01.19 Oud model huisvuilophaalwagen nu dienstdoende bij de straatveegdienst 01.42 Kijkje vanaf de Kneuterdijk langs de Parkstraat in de Lange Voorhout waar straatvegers het geveegde straatvuil in wisselketels deponeren 02.08 Wisselketelkar met twee standaard vuilnisemmers die door dompen van de kar kunnen worden verwisseld 02.35 Met sproeiinstallatie, roterende borstels en zuigmond uitgeruste zelfopnemende straatveegmachine in de Lange Voorhout 02.50 Met gecombineerde spoel, sproei, en veegapparatuur uitgeruste bedrijfswagen ingezet in de Jozef Israelslaan richting Benoordenhoutseweg 02.56 Demonstratie van de apparatuur tijdens het vegen in de richting Jozef Israelsplein 03.09 Detail van de waterverstuivingsinrichting onderaan het voertuig waardoor het opwerpen van stof voorkomen wordt 03.20 Beambte van de reingingsdienst deponeert op Laan van Meerdervoort ter hoogte van de Goudenregenstraat opgeraapt papier in de speciale papierbakfiets 03.30 Papierraper deponeert op de hoek Juliana van Stolberglaan / Emmastraat (verwoest 3 maart 1945) opgeraapt papier in zijn kar 03.46 Deponeren van door personeel van een vaste post bijeengeveegd straatvuil in een uitneembare kolkemmer 04.01 Ledigen van kolkemmers op het Noordeinde bij het paleis door modderwagen (noot 2) 04.19 Voorvegers van de Dienst Asphaltreiniging vegen 's nachts het Noordeinde bij het Koninklijk Paleis 04.30 Demonstratie van het destijds met een op brandkraan aangesloten handspuit schoonspuiten van het asfaltplaveisel op de hoek Hoogstraat / Groenmarkt 04.42 Straatvegers schuiven het met water vermengde vuil met brede rubberen vegers naar de goot 04.51 Reinigen van het asfaltplaveisel op het Noordeinde tussen paleis en Noordwal door een spoelmachine met paardentractie 05.04 Reiniging van het wegdek op het Noordeinde door auto-spoelmachine met detailbeelden van het reinigingsmechanisme 05.23 Straatveger reinigt de zijkant van de rijweg langs het trottoir met een schuiver 05.36 Veegmachine reinigt het wegdek na afloop van de Groentenmarkt op de Noordwal bij de Westermolens waar op drukke dagen 50 a 60 m3 afval wordt opgeruimd 05.49 Bijeenvegen met handkracht van afval dat in een schotwagen wordt gestort, die het afval overstort in een voor de Noordwal liggende dekschuit voor de afvoer naar vuilnisstortplaatsen in de omgeving van de stad 06.13 Op de Boulevard overgewaaid zand wordt met door paarden getrokken schuif afgevoerd naar eb/vloedlijn op het strand 06.30 Retenveger reinigt de tramrails met een in de sporen passende langstelige metalen bak waarmee hij bijeen geschoven vuil in de goot naast het trottoir deponeert 06.44 Railreinigingswagen van de HTM rijdt van het spoor van lijn 10 op het losspoor boven de Zanderijvaart tussen Waldeck Pyrmontkade en Koningin Emmakade bij de kruising Elandstraat / Marnixstraat 06.51 Details van de zuig- en sproeimonden onder de wagenbak 06.56 De railreiniger boven de stortplaats waaronder een vuilafvoerschuit is afgemeerd 07.01 Het storten van het vuil 07.13 Een zwaar vervuilde particuliere tuingang, niet bij de Reinigingsdienst in onderhoud 07.19 Een door de Reinigingsdienst op abonnement onderhouden particuliere tuingang 07.27 Handwagen met gereedschappen voor het reinigen van openbare urinoirs 07.40 Het met de hand leegscheppen van een straatkolk waarbij het kolkvuil in een emmer gestort wordt die in de handkar geledigd wordt 08.03 Pneumatisch leegzuigen van straatkolken in de 1ste Van den Boschstraat door een tankauto 08.11 Het leegzuigen 08.29 Met de hand ledigen van kolken in stadshofjes waarbij het vuil in een van ogen voorziene ton wordt gestort. Aan een door de ogen gestoken draagstok wordt de ton naar de verzamelwagen gevoerd 08.41 Pneumatisch leegzuigen van de ton door de tankauto 08.51 Sneeuwruimers tonen bij het verlaten van het kantoor de hun verstrekte sneeuwruimerskaart 09.03 Een door paarden getrokken sneeuwploeg 09.08 Sneeuwruimen met een op een sproeiwagen gemonteerde sneeuwschuif 09.11 Sneeuwruimen door mobiele sneeuwschuivers op het Carnegieplein voor het Vredespaleis 09.21 Volladen van tot vrachtauto's omgebouwde sproeiwagens met sneeuw op de Lange Vijverberg 09.30 Lossen van de sneeuw in de Hofvijver bij de Vijverdam 09.44 Mechanisch strooien van wegenzout vanaf een vrachtauto 09.49 Mechanisch strooien van zand op het Buitenhof 09.58 Beambte van de dienst haalt zand uit grote metalen bakken, die op tal van plaatsen in het wegdek zijn aangebracht. EINDE Noot 1: De in het filmfragment voorkomende tussentitels zijn niet apart vermeld maar in de scenentekst verwerkt Noot 2: Het ledigen van de kolkemmers geschiedt normaliter des nachts maar wordt hier t.b.v. de film overdag gedemonstreerd.

Film bestaande uit zeven delen over het functioneren van de Haagsche Reinigingsdienst. In deze tweede acte de veegdienst en zijn materieel in actie, van de handveger tot de auto-spoelmachine. De railreinigingstram in actie bij het schoonmaken van de HTM-rails. Verder een typische winteractiviteit als sneeuwruimen en het legen van straatkolken. Diepteontsluiting: 00.04 Posthuis van de veegdienst waarin verschillende typen met handkracht bediende karren staan gestald 00.11 Straatvegers van de reinigingsdienst verlaten met bezems het posthuis gevolgd door collega's met kleine reinigingsvoertuigen 00.32 Straatveger met handveegvuilwagen van het vaste-posten systeem aan het werk op het Vlierboomplein 00.52 Mechanisch straatvegen door gespecialiseerde auto op Laan Copes van Cattenburch / Burgemeester Patijnlaan 01.10 Straatvegers met handbezem reinigen rijweg en goot in de Borneostraat 01.19 Oud model huisvuilophaalwagen nu dienstdoende bij de straatveegdienst 01.42 Kijkje vanaf de Kneuterdijk langs de Parkstraat in de Lange Voorhout waar straatvegers het geveegde straatvuil in wisselketels deponeren 02.08 Wisselketelkar met twee standaard vuilnisemmers die door dompen van de kar kunnen worden verwisseld 02.35 Met sproeiinstallatie, roterende borstels en zuigmond uitgeruste zelfopnemende straatveegmachine in de Lange Voorhout 02.50 Met gecombineerde spoel, sproei, en veegapparatuur uitgeruste bedrijfswagen ingezet in de Jozef Israelslaan richting Benoordenhoutseweg 02.56 Demonstratie van de apparatuur tijdens het vegen in de richting Jozef Israelsplein 03.09 Detail van de waterverstuivingsinrichting onderaan het voertuig waardoor het opwerpen van stof voorkomen wordt 03.20 Beambte van de reingingsdienst deponeert op Laan van Meerdervoort ter hoogte van de Goudenregenstraat opgeraapt papier in de speciale papierbakfiets 03.30 Papierraper deponeert op de hoek Juliana van Stolberglaan / Emmastraat (verwoest 3 maart 1945) opgeraapt papier in zijn kar 03.46 Deponeren van door personeel van een vaste post bijeengeveegd straatvuil in een uitneembare kolkemmer 04.01 Ledigen van kolkemmers op het Noordeinde bij het paleis door modderwagen (noot 2) 04.19 Voorvegers van de Dienst Asphaltreiniging vegen 's nachts het Noordeinde bij het Koninklijk Paleis 04.30 Demonstratie van het destijds met een op brandkraan aangesloten handspuit schoonspuiten van het asfaltplaveisel op de hoek Hoogstraat / Groenmarkt 04.42 Straatvegers schuiven het met water vermengde vuil met brede rubberen vegers naar de goot 04.51 Reinigen van het asfaltplaveisel op het Noordeinde tussen paleis en Noordwal door een spoelmachine met paardentractie 05.04 Reiniging van het wegdek op het Noordeinde door auto-spoelmachine met detailbeelden van het reinigingsmechanisme 05.23 Straatveger reinigt de zijkant van de rijweg langs het trottoir met een schuiver 05.36 Veegmachine reinigt het wegdek na afloop van de Groentenmarkt op de Noordwal bij de Westermolens waar op drukke dagen 50 a 60 m3 afval wordt opgeruimd 05.49 Bijeenvegen met handkracht van afval dat in een schotwagen wordt gestort, die het afval overstort in een voor de Noordwal liggende dekschuit voor de afvoer naar vuilnisstortplaatsen in de omgeving van de stad 06.13 Op de Boulevard overgewaaid zand wordt met door paarden getrokken schuif afgevoerd naar eb/vloedlijn op het strand 06.30 Retenveger reinigt de tramrails met een in de sporen passende langstelige metalen bak waarmee hij bijeen geschoven vuil in de goot naast het trottoir deponeert 06.44 Railreinigingswagen van de HTM rijdt van het spoor van lijn 10 op het losspoor boven de Zanderijvaart tussen Waldeck Pyrmontkade en Koningin Emmakade bij de kruising Elandstraat / Marnixstraat 06.51 Details van de zuig- en sproeimonden onder de wagenbak 06.56 De railreiniger boven de stortplaats waaronder een vuilafvoerschuit is afgemeerd 07.01 Het storten van het vuil 07.13 Een zwaar vervuilde particuliere tuingang, niet bij de Reinigingsdienst in onderhoud 07.19 Een door de Reinigingsdienst op abonnement onderhouden particuliere tuingang 07.27 Handwagen met gereedschappen voor het reinigen van openbare urinoirs 07.40 Het met de hand leegscheppen van een straatkolk waarbij het kolkvuil in een emmer gestort wordt die in de handkar geledigd wordt 08.03 Pneumatisch leegzuigen van straatkolken in de 1ste Van den Boschstraat door een tankauto 08.11 Het leegzuigen 08.29 Met de hand ledigen van kolken in stadshofjes waarbij het vuil in een van ogen voorziene ton wordt gestort. Aan een door de ogen gestoken draagstok wordt de ton naar de verzamelwagen gevoerd 08.41 Pneumatisch leegzuigen van de ton door de tankauto 08.51 Sneeuwruimers tonen bij het verlaten van het kantoor de hun verstrekte sneeuwruimerskaart 09.03 Een door paarden getrokken sneeuwploeg 09.08 Sneeuwruimen met een op een sproeiwagen gemonteerde sneeuwschuif 09.11 Sneeuwruimen door mobiele sneeuwschuivers op het Carnegieplein voor het Vredespaleis 09.21 Volladen van tot vrachtauto's omgebouwde sproeiwagens met sneeuw op de Lange Vijverberg 09.30 Lossen van de sneeuw in de Hofvijver bij de Vijverdam 09.44 Mechanisch strooien van wegenzout vanaf een vrachtauto 09.49 Mechanisch strooien van zand op het Buitenhof 09.58 Beambte van de dienst haalt zand uit grote metalen bakken, die op tal van plaatsen in het wegdek zijn aangebracht. EINDE Noot 1: De in het filmfragment voorkomende tussentitels zijn niet apart vermeld maar in de scenentekst verwerkt Noot 2: Het ledigen van de kolkemmers geschiedt normaliter des nachts maar wordt hier t.b.v. de film overdag gedemonstreerd.