Er is een fout opgetreden, probeer het later nog eens.

De NPO app

Download

Haghefilm, W. Mullens, 1931 (stom)

27 dec 2010 12:52

• Rijksvoorlichtingsdienst • 10 min

De Haagse reiniginsdienst in zijn ontwikkeling (acte 1) 00.00 Tekst : De Haagsche Reinigingsdienst in zijn ontwikkeling (noot 1) 00.02 Beeld : Het stadswapen van 's-Gravenhage alsmede de vermelding Deel 1 00.14 Titelblad van het uit 1683 stammende Besteck ende Conditien, waarin de door het toenmalige Gemeentebestuur vastgestelde richtlijnen voor het regelmatig ophalen van huisvuil en het reinigen der straten waren neergelegd 00.25 Nieuwjaarswens voorstellende straatveger met door paard getrokken kar, welke door de werknemers van de Reinigingsdienst met Kerstmis en de Jaarwisseling aan de burgerij werden aangeboden 00.57 Het tot 1902 aan de Varkenmarkt gelegen Hoofdkantoor van de gemeentelijke reinigingsdienst (noot 2) 01.06 Het van 1902 tot 1910 aan de Prinsegracht gevestigde Hoofdkantoor 01.14 Het sinds 1911 in gebruik zijnde Hoofdkantoor aan de Brouwersgracht waar directie en 30 administratieve beambten zijn gehuisvest 01.18 De monumentale entree van het gebouw 01.26 Panorama van de Aschstaal aan de van Boecopstraat, voorheen het centrale punt van de dienst 02.01 Voormalige asstaal aan de Westduinweg in Scheveningen 02.07 Het in 1924 ter vervanging in gebruik genomen depot de Vissershavenstraat 02.24 Garagecomplex aan de Gaslaan, het begin van het Afdelingsdepot-West 02.34 Autoherstelplaats, deel uitmakende van het complex 02.43 De ingang van het depot-Oost aan de 3de Joan Maetsuyckerstraat 02.49 Panorama van het terrein en gebouwen van het depot-Oost 03.07 Het primitieve asstaal te Loosduinen in de gelijknamige wijk die op 1 juli 1923 door Den Haag geannexeerd werd 03.15 Koningin-Moeder Emma bekijkt in 1912 een door paarden getrokken rolveegwagen 03.26 Het personeel van het Voerwezen stroomt te voet of fietsend de centrale post in de Van Boecopstraat binnen 03.44 Beambte luidt de bel voor het melden van het personeel voor hun taakindeling 03.46 De met de dienstindeling belaste ambtenaar begeeft zich met de werklijst naar de appelplaats, gevolgd door het in werkkleding gestoken personeel 04.10 Het personeel in een kring om de op een stoel staande ambtenaar verneemt de dagelijkse taakindeling 04.19 Roskammen en hoefverzorging van de paarden van de dienst onder toezicht van een veearts 04.49 Drenken der paarden 05.01 De paarden worden in rijen uit de stal geleid en voor de aangewezen wagens gespannen 05.14 Vertrek van de vuilnis-ophaalwagens, grofvuilwagens en rolvegers van het terrein 05.31 Vertrek van de wagens met motortractie van het terrein van het garagebedrijf aan de Gaslaan 05.54 Vertrek van wagens met paarden- of motortractie uit afdelingsdepot Scheveningen aan de Vissershavenstraat gefilmd vanuit verschillende camera-instellingen 06.36 Depotchef slaat het uitrijden van met paarden bespannen wagens van het terrein in Loosduinen gade 07.01 Paardestallen van de Reinigingsdienst in het centrale depot aan de Van Boecopstraat (noot 3) 07.20 Lossen van in jutezakken verpakte en per vrachtauto aangevoerde haver die door het personeel op de schouders naar de zolder boven stallen gebracht wordt 07.32 Arbeiders trekken een met krachtvoer (geplette haver met paardenbonen) geladen kar. Detail van het voer 07.42 Aanvoer van hooi op een door paarden getrokken platte wagen onder de hoog in de gevel aangebrachte zolderluiken 07.46 Beambte steekt met een hooivork het hooi op naar de hooizolder 07.53 Close-up van stalknecht met in zijn armen het dagelijks paardenrantsoen hooi 07.57 Stalknechten vullen de ruiven in de stal met hooi 08.07 Aanvoer van vers gras in de zomer per paard-en-wagen 08.12 Een ruin geniet van een toegeworpen pluk gras 08.14 Lossen van gras door een beambte met behulp van een langstelige grasvork 08.21 Scheren van een te zwaar behaarde paardenrug met behulp van een tondeuse 08.28 Detailbeelden van het beslaan van paardenhoeven aan de achterbenen door hoefsmeden 08.45 Close-up van ziek paard in ziekenbox, waarbij het dier ondersteund wordt door een onder de buik door getrokken mat, die aan over katrollen lopende touwen aan de zoldering is bevestigd 08.54 Close-up van paardehoofd waarin het ontstoken oog door de veearts wordt behandeld 09.11 Toedienen door de veearts en twee assistenten van een drank aan een paard middels een speciale trechter waarbij het hoofd van het paard door een speciale inrichting omhoog gehouden wordt 09.43 Verbinden van het gekwetste linker onderachterbeen van een paard tijdens de dienst in de stad 09.48 Het verbonden dier wordt in de paardenambulance geplaatst 10.03 De speciaal geconstrueerde paardenambulance onderweg 10.11 Een sterk vermagerd paard van de Reinigingsdienst gefilmd in het laatste jaar van de Eerste Wereldoorlog toen de slechte voedselvoorziening de conditie der paarden sterk aantastte. EINDE Commentaar: Nederlands ( tussentitels ) Tijdcodes in het veld Beschrijving zijn van film. Noot 1: De talrijke in het fragment voorkomende tussentitels werden in de scenetekst verwerkt en derhalve niet apart vermeld Noot 2: Ingevolge de uitbreiding der stad en de toename van het aantal inwoners nam de omvang van de Reinigingsdienst aanzienlijk toe, hetgeen blijkt uit een vergelijkende tabel betreffende de jaren 1907 en 1931 toen er resp. 254.000 en 448.000 inwoners waren, het straatoppervlak van 2.765.000 m2 toenam tot 6.335.000 m2 en de hoeveelheid afvalstoffen vermeerderde van 160.000 m3 tot 480.000 m3 Noot 3: Het aantal paarden van de dienst, eens maximaal 220, verminderde tengevolge van de invoering van de autotractie tot 48 in 1931

De Haagse reiniginsdienst in zijn ontwikkeling (acte 1) Film bestaande uit zeven delen over het functioneren van de Haagsche Reinigingsdienst. Film over het ontstaan en functioneren van de Haagse reinigingsdienst. In dit eerste deel de ontstaansgeschiedenis van de reinigingsdienst, de voormalige hoofdkantoren aan de Varkenmarkt, de Prinsegracht en het huidige aan de Brouwersgracht. De werkplaatsen, genoemd Aschstaal aan de van Boecopstraat en de Visschershavenstraat en die in Loosduinen worden getoond. Het bedrijf gebruikte tot in de 30-er jaren vele paarden die gestald worden in de Van Boecopstraat, de werkzaamheden en de verzorging van de paarden worden uitgebreid vertoond. Deel 1: