Alles
De link wordt gelegd tussen het heden en de meest welvarende periode in onze geschiedenis, de gouden eeuw. Naast grote economische en culturele voorspoed, kende de Nederlandse samenleving in de 17e eeuw ook een sterke dynamiek ten koste van het oude vertrouwde.nl
'God schiep de wereld, maar de Nederlanders maakten hun eigen land'. Voor geen enkele periode in onze geschiedenis geldt deze bewering zo sterk als voor de Gouden Eeuw.nl