Alles
Wisselende onderwerpen door wisselende makers.nl
Begin achttiende eeuw werd in Oostende de Oostendse Compagnie opgericht. Men hoopte om met de handel op het verre Oosten eens net zo rijk te worden als de Hollanders met de Verenigde Oostindische Compagnie.nl