Alles
De Boekenkastnl
Boeiend gesprek met Paul de Roy, lid van de Nikola Kommuniteit In Utrecht. Boeken uit zijn boekenkast.....Nacht und Nebel o.a. De Nikola communiteit heeft haar wortels in het christelijk geloof, in de beweging die voortbouwt op de getuigenissen over Jezus van Nazareth. We hebben veel geleerd van kerken, kloosters, mystici en wijsheidstradities maar ook van allerlei maatschappelijke bewegingen. Mensen die heel verschillend zijn, moeten (zo denken wij) niet proberen elkaar te veranderen. Integendeel, zij kunnen elkaar juist aanvullen en verrijken. Dat geldt voor mannen en vrouwen, voor ouderen en jongeren, voor celibatairen, alleenstaanden, gehuwden, levenspartners en gezinnen. Het geldt voor katholieken en protestanten en voor de belijders van andere religies. Religie is (ook in letterlijke zin) verbondenheid. Het gaat ten diepste om de eenheid van gebed, liturgie en leven, meditatie en actie, woord en stilte, om een bevrijding die wijsheid wekt en die liefde en mededogen vrijmaakt. Er is een beweging die voortkomt uit het hart en die heel concreet haar uitstraling heeft in het gewone leven, dichtbij, maar misschien ook verder weg.nl