Alles
Een programma van ds. Arie van der Veer waarin hij vanuit pastoraal perspectief mediteert over een bijbelgedeelte. U hoort het programma elke zondag van 20.30 uur tot 20.45 uur op NPO Radio 5.nl
Op deze zaterdag voor Pinksteren denken we na over het wonder dat op het Pinksterfeest in Jeruzalem (Handelingen 2) werkelijkheid werd, dat het 'dwaze van God' wijzer is dan de mensen en het 'zwakke van God' sterker dan de mensen.nl