Alles
Een programma van ds. Arie van der Veer waarin hij vanuit pastoraal perspectief mediteert over een bijbelgedeelte. U hoort het programma elke zondag van 20.30 uur tot 20.45 uur op NPO Radio 5.nl
Een van de geestelijke liederen die de mensen heel graag zingen is het lied ‘Groot is Uw trouw’. Prachtig om bijvoorbeeld in een dankdienst te zingen. Daarom is het heel opvallend dat de tekst van dit lied terug te vinden is in het boekje Klaagliederen. Een boekje met liederen die gedicht werden op de puinhopen van Jeruzalem. Deze keer meer over de inhoud en de achtergrond van dit bijzondere boekje in De Bijbel Open. nl