Alles
Een programma van ds. Arie van der Veer waarin hij vanuit pastoraal perspectief mediteert over een bijbelgedeelte. U hoort het programma elke zondag van 20.30 uur tot 20.45 uur op NPO Radio 5.nl
Uit het leven van Jezus weten we wat de Heilige Geest in Zijn leven deed. Door de kracht van de Heilige Geest sprak Hij, handelde Hij. Was dat alleen voor Hem weggelegd? Nee, iedere gelovige mag op die hulp rekenen. Een lezing over de andere Trooster.nl