Alles
Jeugdserie. Met: Tijn Born, Nick Geest, Kes Raven e.a. De broers Jacco (12) en Vin (8) en hun vrienden Samantha (12), Marco (13) en Mo (12) blijken afstammelingen te zijn van de achttiende-eeuwse Amsterdamse dief Sjako en zijn bendeleden. Sjako was in zijn tijd een soort Robin Hood, die onder het huis van Jacco en Vin een groot fort gebouwd heeft, waar hij en zijn bende zich konden verstoppen. Mysterieuze regenten geven een geheimzinnige schim opdracht de kinderen te testen of zij de nieuwe bende van Sjako kunnen vormen. Ieder kind wordt getoetst op zijn specifieke kwaliteit. De tests spelen zich af op bekende spookplekken van Amsterdam zoals het Historisch Museum en de Waag. De kids krijgen steun van Gideon, de blinde bibliothecaris die over magische gaven beschikt, en Agaath, de spirituele tante van Jacco en Vin.nl
Vin droomt over een jongen die ontleed wordt door de beroemde professor Tulp uit het schilderij van Rembrandt. Hij kan niet zien wie het is, maar hij ziet tot zijn schrik dat de voeten van de jongen nog wel bewegen! Jacco, Vin en Sam proberen erachter te komen wie het is en krijgen daarbij hulp van een onbekende man met ogen als blauwe diamanten. Ze komen er achter dat Mo, de slimste jongen uit hun klas, dit keer het doelwit van de schim is. Mo is naar de Waag, een bekende spookplek in Amsterdam, gelokt om aan een schaaktoernooi mee te doen. In een poging hem te redden, komt Jacco op de snijtafel van professor Tulp terecht.nl