Alles
Jeugdserie. Met: Tijn Born, Nick Geest, Kes Raven e.a. De broers Jacco (12) en Vin (8) en hun vrienden Samantha (12), Marco (13) en Mo (12) blijken afstammelingen te zijn van de achttiende-eeuwse Amsterdamse dief Sjako en zijn bendeleden. Sjako was in zijn tijd een soort Robin Hood, die onder het huis van Jacco en Vin een groot fort gebouwd heeft, waar hij en zijn bende zich konden verstoppen. Mysterieuze regenten geven een geheimzinnige schim opdracht de kinderen te testen of zij de nieuwe bende van Sjako kunnen vormen. Ieder kind wordt getoetst op zijn specifieke kwaliteit. De tests spelen zich af op bekende spookplekken van Amsterdam zoals het Historisch Museum en de Waag. De kids krijgen steun van Gideon, de blinde bibliothecaris die over magische gaven beschikt, en Agaath, de spirituele tante van Jacco en Vin.nl
Vin, Sam, Mo en Marco zoeken heftig geschrokken in de puinhopen van de schuur naar Jacco. Die is op het laatste moment in een stenen drinkbak gekropen en heeft het instorten van de schuur overleefd. De grote vraag is wat er met Gomez is gebeurd. Gideon en tante Agaath maken de bende duidelijk dat alleen zij het geheim van de Satyr en de regenten kunnen oplossen. De bloedstollende ontknoping vindt plaats in de schimmige, enge kelder van de regenten. De bende moet er alles aan doen om het rode boekje van Sjako veilig te stellen. Dan vertelt Gideon ze dat hen, als nieuwe bende van Sjako, nog een grote opdracht wacht.nl