Alles
Jeugdserie. Met: Tijn Born, Nick Geest, Kes Raven e.a. De broers Jacco (12) en Vin (8) en hun vrienden Samantha (12), Marco (13) en Mo (12) blijken afstammelingen te zijn van de achttiende-eeuwse Amsterdamse dief Sjako en zijn bendeleden. Sjako was in zijn tijd een soort Robin Hood, die onder het huis van Jacco en Vin een groot fort gebouwd heeft, waar hij en zijn bende zich konden verstoppen. Mysterieuze regenten geven een geheimzinnige schim opdracht de kinderen te testen of zij de nieuwe bende van Sjako kunnen vormen. Ieder kind wordt getoetst op zijn specifieke kwaliteit. De tests spelen zich af op bekende spookplekken van Amsterdam zoals het Historisch Museum en de Waag. De kids krijgen steun van Gideon, de blinde bibliothecaris die over magische gaven beschikt, en Agaath, de spirituele tante van Jacco en Vin.nl
Vin droomt dat Jacco samenspant met hun grote vijand; de Satyr. De bende weet niet meer of ze Jacco nog kunnen vertrouwen en houden de droom voor hem geheim. De groep lijkt hierdoor uit elkaar te vallen. De Satyr slaat onverbiddelijk toe en neemt, op Jacco na, de bende gevangen in de Zuiderkerk. In Friesland ruikt tante Agaath onraad en komt naar Amsterdam. Zij brengt Jacco in contact met Gideon, die hem aanmoedigt zijn vrienden te zoeken en te bevrijden. Jacco komt tijdens zijn reddingsactie oog in oog met de Satyr te staan. Hij heeft de hulp van zijn vrienden hard nodig. Maar zullen zij hem nog wel vertrouwen?nl