Alles
De Avondennl
Interview met historica Geertje Wiersma, schrijfster van de biografie 'Johanna Borski, financier van Nederland (1764-1846)'. Borski was de weduwe van een bankier, die na het overlijden van haar man het bedrijf overnam, zoals in die tijd gebruikelijk was. Borski heeft indertijd, weliswaar met een duidelijk winstoogmerk, de Nederlandsche Bank gered door te investeren in aandelen van de Nederlandsche Bank.nl