Alles
De Avondennl
Armeno Alberts over ‘Water Gong’ van de componist Annea Lockwood. Een documentaire van Michael Jansen over uitgeverij De Geus. Meer dan wie ook streeft uitgever Eric Visser naar een gelijkwaardige verhouding tussen Allochtone en Autochtone auteurs, en naar een evenwicht in mannelijke en vrouwelijke schrijvers. Inmiddels bestaat er een indrukwekkend fonds van schrijvers uit alle windrichtingen en meer...nl