Alles
De Andere Wereldnl
Verlichting is een van de meest dramatische veranderingen in ons milieu. Assimilatielampen in kassen, beveiligingschijnwerpers in tuinen, het dichtverlichte wegennet, xenon-projecties op monumentengevels, witverlichte tennisbanen en reclameborden langs iedere snelweg. Reportage door het Westland en rondom Arnhem, waarin interviews met: - bioloog Hans de Molenaar, verbonden aan het Alterra-Instituut in Wageningen; - Ellen Verkoelen, directeur van Milieufederatie Zuid-Holland; - Henk Spoelstra van het Platform Lichthinder. Interviews: Job de Haan.nl